KNAW

Research

Diseases in outdoor flowers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Diseases in outdoor flowers
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1339248
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Inventariseren welke bodemschimmels uitval kunnen veroorzaken bij buitenbloemen.

Resultaten
Uit het ingezonden materiaal is vooral Fusariium geisoleerd. Dit wijst erop dat in deze steekprFusarium de voornaamste oorzaak is van de uitval en kennelijk een groter probleem is dan Verticillium. De vraag of de geisoleerde schimmels daadwerkelijk de oorzaak zijn van de uitval kan niet beantwoord worden. Er zijn geen infectieproeven uitgevoerd.

Van dit project is geen digitaal rapport beschikbaar.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation