KNAW

Onderzoek

Gezonde vetzuren in boerderijmelk

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Gezonde vetzuren in boerderijmelk
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1339264
Leverancier gegevens Productschap Zuivel

Samenvatting

De verhouding tussen onverzadigde en verzadigde vetzuren die mensen consumeren wordt de laatste jaren in verband gebracht met aandoeningen van hart- en bloedvaten. Door veranderingen in het eetpatroon in de vorige eeuw is die verhouding in het voedselpakket van de Westerse consument sterk afgenomen, waarmee het risico op aandoeningen van hart- en bloedvaten is verhoogd. De verhouding tussen onverzadigde en verzadigde vetzuren in het dieet van de consument kan worden verhoogd door veranderingen in diens voedingspatroon, zoals meer vis eten. In dit opzicht blijkt de consument echter maar moeilijk te sturen. Het lijkt daarom succesvoller om de vetzuursamenstelling van het huidige voedselpakket te veranderen. Melkvet levert een belangrijke bijdrage aan de vet- en energieopname van de Westerse consument en lijkt daarom de belangrijkste pijler voor een verandering in vetzuurconsumptie.

Behalve bij de mens kan de vetzuursamenstelling ook de gezondheid van de melkkoe zelf beïnvloeden. In het bijzonder de invloed op de vetstofwisseling is daarbij interessant, omdat deze bij nieuw-melkte koeien vaak problematisch is en kan leiden tot stofwisselingsstoornissen zoals slepende melkziekte (ketosis) en leververvetting. Melkveehouders kunnen via de rantsoensamenstelling de vetzuursamenstelling in melk op natuurlijke wijze beïnvloeden en daarmee de positieve zuivelkwaliteit bevorderen. Bijvoorbeeld door het aandeel vers gras in het rantsoen te verhogen of door krachtvoergrondstoffen te gebruiken waardoor een gunstige melksamenstelling wordt verkregen. Om het aandeel onverzadigde vetzuren in melkvet op een efficiënte manier te verhogen moeten speciale voedingsmaatregelen worden genomen omdat een variabel deel van de onverzadigde vetzuren in de pens worden verzadigd. De mogelijkheden en risico s die er zijn verdienen nader onderzoek.

Dit project geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de stofwisseling van vetzuren in de pens en in de melkkoe. Op grond daarvan kunnen melkveehouders gerichte rantsoenmaatregelen nemen om op een veilige en duurzame wijze de gezondheidsbevorderende eigenschappen en samenstelling van melk te verbeteren. Met gezonde melk levert de zuivelindustrie een bijdrage aan het regeringsbeleid naar een gezondere voeding van de mens en krijgt mogelijkheden tot een grotere afzet en hogere toegevoegde waarde van haar producten.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Nederlandse zuivel- en mengvoerindustrie
Universiteit van Gent
Universiteit van Illinois

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. G. van Duinkerken
Projectleider Dr. A.M. van Vuuren

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie