KNAW

Research

Nutritive value of starch in maize

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nutritive value of starch in maize
Period 01 / 2006 - 09 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/152154
Research number OND1339265
Data Supplier Productschap Zuivel

Abstract (NL)

In dit project wordt getracht beter inzicht te krijgen in de voederwaarde van zetmeel in snijmaïs zodat snijmaïs beter beoordeeld kan worden in het voederwaarderings- systeem en efficiënter kan worden ingezet in melkveerantsoenen. Daarnaast zal het onderzoek handvatten opleveren om te veredelen op zetmeelkwaliteit. Ook zal het onderzoek richting geven aan nieuwe technieken om de kwaliteit van het zetmeel in snijmaïskuilen routinematig te bepalen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van afrijping van de maïsplant op de verteerbaarheid van zetmeel. Zetmeelkwaliteit zal niet alleen beoordeeld worden op basis van mate van vertering maar ook op basis van snelheid van vertering. Tevens wordt de interactie tussen afrijping van zetmeel, afrijping van celwanden, chemische samenstelling, fysische eigenschappen en raskenmerken onderzocht. Op basis van deze kennis kan worden vastgesteld welke factoren en eigenschappen van de plant bepalend zijn voor de mate waarin en de snelheid waarmee zetmeel in het dier wordt afgebroken.

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de leerstoelgroepen Diervoeding en Gewas- en Onkruidecologie van Wageningen Universiteit. Tevens wordt er samengewerkt met Advanta-Limagrain en Blgg.
Naast financiële inbreng van Advanta-Limagrain en Blgg wordt een groot deel van de kosten voor begeleiding en ondersteuning van dit 4-jarig AIO-project gefinancierd door Productschap Zuivel.

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr.ir. P.C. Struik
Project leader Dr. J.W. Cone

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation