KNAW

Onderzoek

Voederwaarde van zetmeel in snijmaïs

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voederwaarde van zetmeel in snijmaïs
Looptijd 01 / 2006 - 09 / 2011
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/152154
Onderzoeknummer OND1339265
Leverancier gegevens Productschap Zuivel

Samenvatting

In dit project wordt getracht beter inzicht te krijgen in de voederwaarde van zetmeel in snijmaïs zodat snijmaïs beter beoordeeld kan worden in het voederwaarderings- systeem en efficiënter kan worden ingezet in melkveerantsoenen. Daarnaast zal het onderzoek handvatten opleveren om te veredelen op zetmeelkwaliteit. Ook zal het onderzoek richting geven aan nieuwe technieken om de kwaliteit van het zetmeel in snijmaïskuilen routinematig te bepalen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van afrijping van de maïsplant op de verteerbaarheid van zetmeel. Zetmeelkwaliteit zal niet alleen beoordeeld worden op basis van mate van vertering maar ook op basis van snelheid van vertering. Tevens wordt de interactie tussen afrijping van zetmeel, afrijping van celwanden, chemische samenstelling, fysische eigenschappen en raskenmerken onderzocht. Op basis van deze kennis kan worden vastgesteld welke factoren en eigenschappen van de plant bepalend zijn voor de mate waarin en de snelheid waarmee zetmeel in het dier wordt afgebroken.

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de leerstoelgroepen Diervoeding en Gewas- en Onkruidecologie van Wageningen Universiteit. Tevens wordt er samengewerkt met Advanta-Limagrain en Blgg.
Naast financiële inbreng van Advanta-Limagrain en Blgg wordt een groot deel van de kosten voor begeleiding en ondersteuning van dit 4-jarig AIO-project gefinancierd door Productschap Zuivel.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Prof.dr.ir. P.C. Struik
Projectleider Dr. J.W. Cone

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie