KNAW

Onderzoek

Bladvlekkenziekte in mais

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bladvlekkenziekte in mais
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/1044
URL http://edepot.wur.nl/2349
Onderzoeknummer OND1339269
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

In 2007 was er in Nederland voor het eerst een aanzienlijke aantasting van maïs door bladvlekkenziekte. De ziekte manifesteert zich door grijs bruine vlekken op het blad en uiteindelijk door afsterven van het bladapparaat. Bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Helminthosporium spp. Er zijn drie soorten bekend, waarvan Helminthosporium turcicum het meest voorkomt.
Opbrengstderving door bladvlekkenziekte is afhankelijk van het moment van de aantasting. Volgens de literatuur kan bij aantasting vóór of tijdens de bloei (primaire aantasting vanuit de grond) de korrelopbrengst tot 50 % lager uitvallen. Een lagere korrelopbrengst geeft een lager zetmeelgehalte en daarmee een lagere voederwaarde. Daarnaast kan de voederwaarde wat lager uitvallen door een slechtere celwandverteerbaarheid van de restplant. Een aantasting van de maïs heeft ook consequenties voor het inkuilen en de bewaarbaarheid van de maïs. Een latere aantasting (secundaire aantasting van perceel naar perceel via de wind) lijkt vooralsnog minder opbrengstschade te geven, maar kwaliteitsverlies lijkt niet uit te sluiten.

In 2007 was 5-10% van de maïs zwaar aangetast (primaire aantasting). Aan het eind van het groeiseizoen was door de secundaire aantasting zeker 75% van de maïs aangetast. In sommige regio s was de aantasting aan het eind bijna 100%. De kans is groot dat in Nederland de komende jaren de maïs vaker zal worden aangetast. De schimmeldruk vanuit de grond is in 2007 sterk vergroot.
Er zijn aanwijzingen dat via teeltmaatregelen en door het telen van resistente rassen de schade kan worden beperkt. Er zijn echter nog veel onzekerheden voor wat betreft de gevolgen van bladvlekkenziekten op het gebied van voederwaarde, conservering en voeding/voedselveiligheid.

Doel van dit project is de schade door bladvlekkenziekte in maïs te beperken door meer inzicht in:

- de incidentie van de ziekte in Nederland (inventarisatie)
- de ontwikkeling van de ziekte
- de gevolgen van de ziekte op opbrengst en kwaliteit

maatregelen om de ziekte te kunnen beheersen of voorkomen

In 2008 wordt een deskstudie uitgevoerd naar de verschillende aspecten van bladvlekkenziekte. Daarnaast komt er een praktijkinventarisatie van kuilen (van in 2007 aangetaste gewassen) en een veldinventarisatie van de ziekte in 2008. Tevens zal op een tweetal locaties, waar in 2007 een zware aantasting is geweest, een oriënterende proef met verschillende grondbewerkingen worden aangelegd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. H.A. van Schooten

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie