KNAW

Onderzoek

Bodems voor vrijloopstallen,fase 2

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Samenvatting

Veel melkveehouders investeren in nieuwe stallen. Meestal is dat een ligboxenstal. Voordelen van de ligboxenstal zijn de economische ligging van de koeien en de duidelijke scheiding tussen een schoon ligbed en de roosters waarop de koeien lopen en mesten. Maar er zijn ook nadelen, namelijk er is weinig bewegingsruimte bij het liggen en opstaan, de routing is min of meer gestuurd en de betonvloeren zijn hard voor de klauwen.

De vrijloopstal is mogelijk een goed alternatief voor de ligboxenstal. De koeien kunnen er vrij rondlopen en hebben veel bewegingsvrijheid. Met name in het buitenland wordt geƫxperimenteerd met stallen zonder ligboxen en diverse soorten bodembedekking. Deze stallen zijn over het algemeen zeer ruim en hebben zachte bodems. Hierbij wordt gewerkt met materialen als zand, compost en gedroogde mest. Ook kunststof is een optie. Rondom deze stallen zijn veel vragen over de optimale bodemopbouw, het managen van de diverse bodems en de haalbaarheid van vrijloopstallen. De haalbaarheid betreft praktische haalbaarheid, arbeid, economie, emissie, welzijn en diergezondheid.

In de 1e fase (2008) van dit project zijn de ervaringen in Amerika en Israel op een rij gezet en zijn op labschaal emissiemetingen gedaan. Ook is een economische vergelijking tussen de bodems en de ligboxenstal gemaakt. Op basis van deze verkennende studies is besloten experimenten in 2009 op drie proefbedrijven te gaan doen. Dit betreft een zandbodem op Aver Heino, een compostbodem (houtsnippers en zaagsel) op de Waiboerhoeve en een bodem van klei met rietmengsel (toemaakbodem) op Zegveld.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. S. Bokma
Projectleider Ir. P.J. Galama

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie