KNAW

Research

Revius in context

Pagina-navigatie:


Update content


Title Revius in context
Period 02 / 2010 - 05 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1339284
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

Waar de dichter en theoloog Jacob Revius (1586-1658) tot nu toe steeds óf als dichter, óf als theoloog benaderd is, brengt promovendus Enny de Bruijn in een nieuwe biografie voor het eerst de beide kanten van zijn persoonlijkheid samen. Zo ontstaat een vollediger en beter geïntegreerd beeld van een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders binnen de zeventiende-eeuwse Republiek. De Bruijn heeft gebruik gemaakt van veel niet eerder bestudeerd materiaal en ze heeft bovendien talrijke nieuwe teksten ontdekt: 19 gedichten, 8 brieven, 2 verzamelhandschriften en een document met toespraken en notulen. Het levensverhaal van Revius is verweven met de grote discussies van zijn tijd, zoals de debatten rond de verhouding tussen kerk en staat, de cartesiaanse filosofie, de omgang met andersdenkenden, de emancipatie van de wetenschap discussies die vandaag, in een andere vorm, niet minder prangend zijn dan toen. Hij had een mening over rooms-katholieken, joden en moslims, over de regentenpolitiek, over de predestinatieleer, over onderwijs, literatuur, astronomie, haardracht en allerlei andere culturele verschijnselen. Deze biografie geeft hedendaagse lezers een indruk van wat het betekent om een 17e-eeuwse calvinist te zijn. De Bruijn gebruikt Revius unieke levensverhaal en zijn teksten echter niet slechts om de geschiedenis te illustreren, maar ook om afwijkingen zichtbaar te maken en de grote verhalen te nuanceren. Revius werk staat model voor het orthodox-gereformeerde perspectief op de zeventiende-eeuwse cultuur en, andersom, voor de gereformeerde poging tot beïnvloeding van die cultuur.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E.M.P. van Gemert
Supervisor Prof.dr. F.P. van Oostrom
Doctoral/PhD student Dr. H.A. Bruijn

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation