KNAW

Research

Research on the "Cronike van der Duytscher Oirden"

Pagina-navigatie:


Update content


Title Research on the "Cronike van der Duytscher Oirden"
Period 01 / 2009 - unknown
Status Current
Research number OND1339322
Data Supplier Website FA

Abstract (NL)

De Cronike van der Duytscher Oirden of Jüngere Hochmeisterchronik is een Middelnederlandse kroniek uit de laatste kwart van de vijftiende eeuw, geschreven binnen de Utrechtse balije (bestuursdistrict) van de Duitse Orde, die ook vestigingen in Fryslân had. Er zijn drie handschriften van overgeleverd, in archieven in Wenen, Gent en Utrecht; een vierde - de basis voor de achttiende-eeuwse editie van A. Matthaeus - is waarschijnlijk verloren gegaan. De kroniek vertelt het verhaal van de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde, te beginnen in Bijbelse tijden en eindigend in 1467, opgehangen aan de levensbeschrijvingen van de verschillende hoogmeesters en van de landcommandeurs van de balije Utrecht. Hun heraldische wapens zijn in de marge opgenomen. De context waarin de kroniek is ontstaan is interessant. Ten eerste omdat het geschiedwerk nu juist in de relatieve periferie van de orde (het centrum lag in de Baltische regio) werd geconcipieerd. En ten tweede omdat de orde sinds het einde van de 14de eeuw door bekering van de Litouwse vorsten de fundering zag wegzakken onder haar missie: het vechten tegen de heidenen. Bovendien moest zij door oorlogen in de loop van de 15de eeuw veel inboeten aan macht en bezit. Haar leden moesten dus op zoek naar een nieuwe legitimering van hun bestaan. Juist in die context moet de tekst worden bekeken: hoe gingen de ordeleden in het westen om met de nieuwe status?

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.A. Mol
Project leader Dr. A. Janse
Doctoral/PhD student Drs. R.J. Stapel

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation