KNAW

Research

Genetics of social interactions in livestock: Improving health, welfare...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genetics of social interactions in livestock: Improving health, welfare and productivity in laying hens and pigs
Period 10 / 2009 - 12 / 2013
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1339822

Abstract

Can the welfare and productivity of pigs and laying hens be improved by breeding animals that have a favourable influence on each other? Wageningen UR researchers are of the opinion that this is feasible. They are working on a substantiated answer that can be implemented in everyday practice.

Animals can react to each other in a manner that is detrimental to their welfare, health and productivity. For example, hens held to lay eggs can peck each other s feathers out: failure to trim the hens beaks can even result in cannibalism. Pigs often injure each other and their mutual contacts also influence their growth. An earlier study carried out by Wageningen UR revealed that some families can have a favourable influence on the survival and growth of other animals in the same compartment. Continuing to breed these families would appear to offer opportunities to produce more social hens and pigs. This will be beneficial to the animals welfare and the farmer s income.

Abstract (NL)

Kun je het welzijn en de productiviteit van varkens en legkippen verbeteren door dieren te fokken die een gunstige invloed op elkaar hebben? Onderzoekers van Wageningen UR denken van wel. Zij zetten zich in voor een onderbouwd antwoord, dat ook toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk.
Dieren kunnen dusdanig op elkaar reageren dat hun welzijn, gezondheid en productiviteit achteruit gaat. Zo pikken kippen die gehouden worden om eieren te leggen bij elkaar de veren uit. Als de snavels van deze legkippen niet worden ingekort, treedt soms zelfs kannibalisme op. Bij onderling gedrag tussen varkens ontstaan vaak verwondingen. Onderling contact beïnvloedt ook hun groei. Uit eerder onderzoek aan Wageningen UR blijkt dat sommige families een gunstige invloed hebben op overleven en groei van andere dieren die in hetzelfde hok zitten. Door met deze families verder te fokken, lijkt het mogelijk om socialere kippen en varkens te verwezenlijken. Dit komt het welzijn van de dieren ten goede en is ook goed voor de portemonnee van de veehouder.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. J.A.M. van Arendonk
Project leader Dr.ir. P. Bijma
Doctoral/PhD student K.L.M. Peeters (MSc)

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D21400 Genetics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation