KNAW

Onderzoek

The role of spousal supportive behaviors in couples’ adaptation to colorectal cancer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The role of spousal supportive behaviors in couples’ adaptation to colorectal cancer
Looptijd 01 / 2009 - 04 / 2014
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1339946
Leverancier gegevens Projecteleider/Website SHARE

Samenvatting

Kanker is een proces dat niet alleen de patiënt aangaat, maar ook diens partner. Toch is het lastig onderzoek doen naar de invloed van kanker op intieme relaties, want stellen blijken lastig te werven. Meirav Dagan onderzocht in haar promotieonderzoek onder andere hoe succesvol andere onderzoekers waren in het werven van paren en concludeert dat onderzoekers de response rate vaak hoger voorstellen dan gerechtvaardigd is. Ze pleit voor een meer accurate en transparante beschrijving van werving en steekproef. In het eerste deel van haar promotieonderzoek onderzocht Dagan de condities waaronder steun van de partner het emotioneel en relationeel welbevinden beïnvloedt van stellen van wie één partner darmkanker heeft. Ze gebruikte daarvoor observationele data van 88 patiënten en hun partners, verzameld 3, 5 en 9 maanden na de diagnose darmkanker. De patiënten werden geworven via de oncologieafdeling van acht ziekenhuizen in Noord-Nederland. De promovenda merkte dat het lastig was om stellen te vinden die wilden meewerken aan het onderzoek. Andere onderzoekers rapporteren dat ook, maar er bestond nog geen systematisch literatuuronderzoek naar de vraag of er inderdaad een wervingsprobleem bestaat, en zo ja, hoe dit dan het onderzoek beïnvloedt. In het tweede deel van haar onderzoek vergeleek Dagan 88 studies naar hoe stellen omgaan met kanker uit de periode 1980 en mei 2011. Van slechts 33 onderzoeken was duidelijk hoeveel patiënten benaderd waren voor onderzoek, en hoeveel stellen daadwerkelijk hadden deelgenomen. Binnen die 33 onderzoeken verschilde de hoogte van de couples respons rate van 25% tot een onwaarschijnlijk hoge 90%. Nagerekend bleek de respons rate bovendien vaak lager uit te vallen. Dagan veronderstelt dat dit gebeurt om het onderzoek meer gewicht te geven. Ze besluit haar dissertatie met een aantal aanbevelingen om het proces van rapporteren te verbeteren.

Samenvatting (EN)

Coping with cancer is not an individual but a dyadic affair, meaning that patients' adjustment is affected by their partners' adjustment and vice versa. One central aspect of this dyadic process is the exchange and communication of support. This project focuses primarily on a largely neglected aspect of supportive communication within couples coping with cancer, namely non-verbal communication. Specifically, associations between non-verbal communication and well-being in both partners will be studied based on their behavior during a supportive interaction task. We have videotaped 65 couples who engaged in a support interaction task. In this semi-structured communication task patients as well as their partners were asked to list their cancer-related concerns (e.g., fear of dying, treatment side effects, fear of losing the patient, caregiver burden), and next, to discuss one of these concerns with their partner. Well-being of both partners has been assessed several times after diagnosis. One or more additional studies will be carried out to gain more insight into the role of communication in couples' adaptation to cancer.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie