KNAW

Research

Stress, depression and cognition across the life span

Pagina-navigatie:


Update content


Title Stress, depression and cognition across the life span
Period 05 / 2010 - 10 / 2014
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1339993
Data Supplier Projectleider

Abstract

The main objective of this study is to investigate whether acute and chronic stressors are risk factors for cognitive decline in older persons. In addition, we will investigate whether the association between these stressors and cognitive decline is mediated by symptomatic distress, and whether this association is different for persons with and without adequate personality and frailty characteristics.

Abstract (NL)

Gevoelens van stress en depressieve symptomen zijn gerelateerd aan een slechter geheugen, verminderde aandacht en tragere verwerking van informatie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Korten. In dit promotieonderzoek werd de vraag gesteld of stress een risicofactor is voor een slechter cognitief functioneren. Cognitief functioneren omvat hersenprocessen waarmee informatie kan worden opgenomen en verwerkt. Voorbeelden zijn geheugenprocessen, het verdelen van aandacht en de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. Dit onderzoek is gedaan met behulp van gegevens van verschillende grote cohortstudies, waaronder de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), en de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO). Uit het onderzoek bleek dat vooral de invloed van de psychologische stressreactie belangrijk is. De impact van negatieve gebeurtenissen, gevoelens van stress en depressieve symptomen hebben een negatieve invloed op het cognitief functioneren. Factoren die eraan bijdragen of gevoelens van stress het cognitief functioneren negatief beïnvloeden, zijn het gevoel geen controle te hebben over de situatie en piekeren. De uitkomsten van het onderzoek pleiten ervoor dat men bij problemen met het cognitief functioneren alert moet zijn op de aanwezigheid van stressvolle gebeurtenissen of gevoelens van stress. Wanneer mensen last hebben van stressgevoelens is het belangrijk om de aandacht bij psychologische interventies te richten op piekeren, depressieve gevoelens en het beter leren omgaan met stress.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation