KNAW

Onderzoek

Duurzaamheidsprincipes

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Duurzaamheidsprincipes
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340136

Samenvatting

Doel
Inzicht verkrijgen in de leidende duurzaamheidprincipes per duurzaamheidthema. Draagvlak creëren voor deze duurzaamheidprincipes en aanbevelingen doen voor praktische handvaten voor verduurzaming van het Nederlandse voedselaanbod. Daarnaast inzicht in de mogelijkheden voor meting van deze duurzaamheidprincipes en thema s.

Werkwijze
Door middel van literatuuronderzoek en interviews met experts en de doelgroep inventariseren welke duurzaamheid thema s en principes er zijn. Analyseren welke leidend zijn. En middels een brainstormsessie/workshop de leidende principes vertalen naar praktische handvaten voor verduurzaming van het voedsel aanbod.

Meetbaarheid van de betreffende duurzaamheidthema s en leidende principes wordt eveneens via literatuuronderzoek verkend en aan de hand van bestaande initiatieven. Hiermee wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn voor communicatie over deze duurzaamheidprincipes.

In het 4 maandelijks contact met het platform verduurzaming voedsel wordt de kennis uit dit onderzoek gedeeld en bediscussieerd, ook wordt er draagvlak gecreëerd voor de leidende duurzaamheidprincipes en de uitwerking daarvan. Het laatste contact zal een interactieve workshop/brainstormsessie zijn om te komen tot een vertaalslag van leidende principes naar praktische handvaten voor verduurzaming van het Nederlandse voedselaanbod.

Resultaten
Een rapportage met duurzaamheidthema s en leidende principes voor verduurzaming van het voedselaanbod. Indien consensus is bereikt over de leidende principes, aanbevelingen voor het concretiseren naar praktische handvatten voor verduurzaming. Een ander resultaat zullen aanbevelingen zijn over de mogelijkheid om prestaties op de duurzaamheidprincipes en thema s te meten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
To get insight in the leading sustainability principles per sustainability theme. To create support for these leading sustainability principles, and make recommendations for practical implementation-handles to make the Dutch food supply more sustainable. Besides that getting insight in the possibilities for measuring these leading sustainability principles and themes.

Research objectives:
An inventory will be made of the sustainability themes and principles through literature research and interviews with experts and the target group. Via an analyses will be determined which principles are leading per theme. With the help of a brainstorm session/workshop the leading principles will be translated towards practical implementation-handles to make the Dutch food supply more sustainable.

The measurability of the leading sustainability principles and themes will be analyzed through literature research and existing initiatives using these principles. With this research will be determined what the possibilities will be for communication about these sustainability principles.

In the 4 monthly contact with the platform verduurzaming voedsel the knowledge of this project will be shared and discussed, also support for the leading principles will be created. The final contact with the platform will be an interactive workshop/ brainstorm session with the aim to translate the leading principles towards practical implementation-handles to make the Dutch food supply more sustainable.

Results and products:
A report with the sustainability themes en leading principles to make the Dutch food supply more sustainable. If consensus is reached over the leading principles, also recommendations for practical implementation-handles (to act more sustainable) will be made in this report. Another result will be recommendations about the possibilities to measure the leading sustainability principles and themes.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.M. Eppink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie