KNAW

Research

Prevention and control of African Horse Sickness in the Netherlands

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention and control of African Horse Sickness in the Netherlands
Period 11 / 2008 - 12 / 2012
Status Current
Research number OND1340159

Abstract

Description:
Although occurrence of African Horse Sickness (AHS) is currently limited to sub-Saharan Africa, the 2006 outbreak of Bluetongue in North-Western Europe has raised concerns over possible outbreaks of AHS and other diseases transmitted by Culicoides in this area. An outbreak of African Horse Sickness in horses in the Netherlands would have serious social and economic consequences for the Dutch society, considering the important role of horses in the Netherlands and the high death rate expected in affected animals. In an outbreak situation emergency vaccination is considered to be the most effective control strategy at present, although the only vaccine currently available has some drawbacks regarding efficacy and safety, and does not protect against all serotypes of AHS.

Which routes are most important when considering the risk of introduction of AHS into the Netherlands and what should be done to prevent introduction? If AHS is introduced into the Netherlands, can we predict what will happen then? What is the efficacy and social acceptability of outbreak control measures in the current strategic plan and are costs and benefits in balance? Which data need to be collected during an outbreak to monitor the efficacy of intervention measures?

Research objectives:

1. Gain insight into
- the risks of introduction and outbreak of African Horse Sickness in the Netherlands
- epidemiological aspects of AHS
- tools to control AHS
2. Use these insights to advise policy-makers on the preferred approach to control AHS and on possible further steps needed to develop knowledge needed for future prevention and control of AHS.

Results and products:
The product will be a final report which describes the risks of AHSV introduction into the Netherlands and the risks of spread of the virus once introduced, how to minimise these risks and which methods are most effective in order to control an outbreak. A partial rapport on the estimated costs of an outbreak of AHSV in the Netherlands will appear during 2009

Abstract (NL)

Probleemstelling
Afrikaanse paardenpest (APP) is een bestrijdingsplichtige ziekte en is een serieuze bedreiging voor paarden in Noord-West Europa. De ziekte is verwant aan bluetongue, waarvan inmiddels is komen vast te staan dat het zich in Noord-West Europa kan verspreiden. APP wordt op dezelfde manier door knutten overgedragen. Een uitbraak van deze ziekte zal grote maatschappelijke gevolgen hebben gezien de plaats die het paard in de maatschappij heeft en gezien het feit dat 50-90% van de besmette dieren dood zal gaan. Omdat het een vectorziekte is, wordt noodvaccinatie als meest effectieve interventiemaatregel gezien. In het Concept Beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest wordt uitgegaan van het gebruik van vaccinatie, maar er is geen veilig, effectief APP-vaccin beschikbaar.

Doelstelling project
Het verkrijgen van inzicht in de risico s op het uitbreken van APP, de epidemiologische aspecten van de verspreiding van de ziekte en de benodigde tools voor de bestrijding ervan. Met behulp van deze kennis kan binnen het beleid de verdere vormgeving van de bestrijdingsaanpak plaatsvinden en kunnen de nodige verdere stappen op het terrein van de kennisontwikkeling ten behoeve van de bestrijding van Afrikaanse paardenpest worden genomen.

Resultaten
De doelstelling van het EL&I beleid is te komen tot effectieve preventie van en bestrijdingsstrategie├źn voor Afrikaanse paardenpest. Resultaten van dit project zullen gebruikt worden voor de uitwerking van het concept APP draaiboek.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. R.H.M. Bergevoet
Researcher Dr.ir. G.J. Boender
Researcher Dr. A.A. de Koeijer
Researcher Dr.ir. M.C.M. Mourits
Researcher Dr. P.A. van Rijn
Researcher Dr.ir. C.J. de Vos
Project leader Dr. H.A. Nodelijk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation