KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling onderzoeksprogramma

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling onderzoeksprogramma
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340161

Samenvatting

Doel
De opdrachtgever, het ministerie van LNV, streeft ernaar om maatwerk en differentiatie te ontwikkelen in het diergezondheidsbeleid, voor de verschillende categorie├źn dieren en houderijsystemen. Hierbij moet worden gedacht aan zowel beleid in vredestijd (preventie: hygiene, surveillance), in de hoog-risicoperiode (vroege detectie), als bij uitbraken (controle, eradicatie). Daarbij moeten de mogelijkheden voor een gedifferentieerde aanpak voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op (gedifferentieerde) risicobeoordelingen.

Bij de opdrachtgever is behoefte aan wetenschappelijke uitwerking en risico-evaluatie van de (veterinair-) epidemiologische en (sociaal-) economische aspecten van mogelijke richtingen van differentiatie in het diergezondheidsbeleid.

Werkwijze
Als aanzet tot een meerjarig onderzoeksprogramma (doorlopend tot 2013, go/no go eind 2011) gericht op de ontwikkeling van een instrumentarium voor een gedifferentieerd diergezondheidsbeleid, wordt in 2010 een overzicht (state of the art) opgesteld van beschikbare en nog te ontwikkelen methoden voor de aanpak van relevante gedifferentieerde risico-beoordelingen.

Deze risicobeoordelingen kunnen vele aspecten betreffen. De internationale risico-situatie, het jaargetijde, het bedrijfstype, de diersoort, de (regionale) locatie en biologische omstandigheden etc. Voorlopig ligt de aandacht vooral bij het bedrijfstype en houderijsysteem, waarbij wordt gedacht aan het onderscheid tussen de hobbyhouder, een kleinschalig bedrijf en een grootschalig bedrijf. Megastallen komen hierbij als eerste onderzoekscase in beeld.

Resultaten
2010: Rapport 'Risico-analyse voor gedifferentieerd diergezondheidsbeleid: state of the art'

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, seeks to develop tailored differentiations in its animal health policies. Tailored to different categories of animals and husbandry systems. Policies may concern peace time (prevention: hygiene, surveillance), the high-risk period (early detection), and outbreaks/epidemics (control, eradication). The possibilities of differentiation needed to be based to an important extent on (differentiated) risk analysis. The risks concerned include veterinary/epidemiolgical risks, and socio-economic risks.

Research objectives:
As a start of a reseach programme of several years, in 2010 a state of the art will be described of the methods of approach for differentiated risk analyses, both existing approaches as well as methods that would still need to be developed.

Results and products:
2010: Report 'Risk analysis of differentiated approaches in animal health policy: state of the art'

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. M.A.P.M. van Asseldonk
Onderzoeker Dr. R.H.M. Bergevoet
Onderzoeker Dr. A.A. de Koeijer
Onderzoeker Dr. H.A. Nodelijk
Onderzoeker Dr.ir. C.J. de Vos
Projectleider Dr. T.J. Hagenaars

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie