KNAW

Research

Seeing is believing - A novel tool for the visualization of oral disease manifestations

Pagina-navigatie:


Update content


Title Seeing is believing - A novel tool for the visualization of oral disease manifestations
Period 05 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1340229
Data Supplier STW

Abstract (NL)

Onderzoekers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam gaan in het project Seeing is believing - A novel tool for the visualization of oral disease manifestations een goedkoop, gemakkelijk te hanteren en betrouwbaar optisch hulpmiddel ontwikkelen om ziekteverwekkende plaque en tandsteen af te beelden en voor leken op een begrijpelijke manier zichtbaar te maken. Het behandelen van gebitsaandoeningen, waaronder cariës en parodontitis, staat in Nederland op de derde plaats als het gaat om kosten van gezondheidszorg. Die kosten belopen enkele miljarden euro s per jaar. Voorkomen van deze afwijkingen is dus een duidelijk maatschappelijk belang. Cariës en parodontale aandoeningen zijn beide gerelateerd aan tandplaque. Beide kunnen voorkomen worden door goede mondhygiëne, maar preventie bij de hele bevolking is onbetaalbaar en de mensen die het nodig hebben worden vaak niet bereikt. De tandheelkundige zorg is daarom gebaat bij een eenvoudig instrument waarmee de risicogroep en gezonde mensen snel van elkaar te onderscheiden zijn. Bekend is dat gezonde harde mondweefsels onder fluorescentie groen oplichten en zieke plaque en tandsteen rood. Voor dat laatste is een ophoping van porfyrines als gevolg van microbiële processen verantwoordelijk. Het onderzoek moet ook een beter begrip van deze processen opleveren, om tot een beter screeningsinstrument te leiden en de voorlichting aan patiënten indringender te maken. Porfyrinefluorescentie wordt trouwens ook al gebruikt bij het opsporen van vormen van huid- en mondkanker.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.M. ten Cate

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation