KNAW

Onderzoek

Sustainability of work for persons with neuromuscular diseases

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sustainability of work for persons with neuromuscular diseases
Looptijd 01 / 2003 - 11 / 2013
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1340282
Leverancier gegevens Promotor

Samenvatting

Het vroege ontstaan en de langzame progressiviteit van spierziekten leiden tot relatief hoge zorgkosten en hebben consequenties voor maatschappelijke participatie. Er is nog weinig aandacht voor de factoren die het behoud van werk voor mensen met een spierziekte beïnvloeden. Pas als de werknemer met een spierziekte zich ziek dreigt te melden start de probleemanalyse. Het onderzoek van Marie-Antoinette Minis geeft inzicht in het belang van betaald werk voor de gezondheid van mensen met een spierziekte. Ook onderzocht zij de persoonlijke en omgevingsfactoren die behoud van arbeidsparticipatie beïnvloeden. In haar proefschrift concludeert zij onder andere dat deze mensen geneigd zijn relatief laat over hun klachten te vertellen op het werk. Vaak uit angst voor nadelige gevolgen en verlies van werk. Ook stelt zij dat baanbehoud vaak geen onderwerp is dat met de behandelend medisch specialist besproken wordt, waardoor doorverwijzing niet tijdig plaatsvindt. Uit haar onderzoek blijkt tenslotte dat de houding van werkgevers van doorslaggevende invloed is op baanbehoud.

Samenvatting (EN)

Beneficial factors and obstacles influencing paid employment in clients with Neuromuscular Diseases and the role occupational therapists in the reintegration process.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie