KNAW

Research

LINKing System for historical family reconstruction

Pagina-navigatie:


Update content


Title LINKing System for historical family reconstruction
Period 07 / 2009 - 05 / 2010
Status Completed
Research number OND1340293
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

LINKS beoogt een reconstructie van alle negentiende en vroeg-twintigste eeuwse families in Nederland. De basis voor deze reconstructie wordt gevormd door GENLIAS, de index op de akten van de burgerlijke stand zoals die in de openbare archieven van Nederland worden bewaard. Gedurende de laatste vijftien jaar werkten talrijke vrijwilligers aan de totstandkoming van deze index. Deze bevat niet alleen de namen van geborenen, overledenen en gehuwden maar ook die van de ouders, geboorteplaatsen, leeftijden en veelal het beroep. De beschikbaarheid van deze dataset biedt een enorm potentieel voor wetenschappelijk onderzoek, mits de individuen aan elkaar worden gelinkt tot families. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de historische demografie en de sociale en economische geschiedenis maar ook aan naamkunde, epidemiologie, antropologie, historische sociologie en genetica. Vanwege de hoge mate van fuzzyness van de voor- en achternamen (als gevolg van fouten, verkeerde opgaven en inconsistenties tijdens de registratie, regionale afwijkingen, fouten bij het indexeren, etc.) is dit linken niet vanzelfsprekend. Het informatiseringdoel van LINKS is drieledig: a) de bouw van een dynamische parser die de input van GENLIAS omzet naar gestandaardiseerde eenheden, b) de bouw van nominal record linkage procedures met zelflerende capaciteiten en c) de bouw van een retrieval systeem inclusief GIS-referenties en visualisering waarmee de wetenschapper zijn benodigde data kan selecteren. Omdat de database van GENLIAS continu wordt vernieuwd en uitgebreid, voorzien we jaarlijks een nieuwe release van LINKS met familiereconstructies, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor de GENLIAS gemeenschap.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C.A. Mandemakers

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation