KNAW

Onderzoek

Ready for Handwriting? Development of the Writing Readiness Inventory Tool...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ready for Handwriting? Development of the Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC) for kindergarten children in the prewriting phase
Looptijd 01 / 2009 - 10 / 2014
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1340297
Leverancier gegevens Promotor

Samenvatting

Van Hartingsveldt ontwikkelde de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC): een nieuwe test die vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig wordt ook kinderergotherapie of - fysiotherapie gestart om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo kunnen schrijfproblemen en de negatieve gevolgen hiervan worden voorkomen. De WRITIC-test heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfproblemen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek die voorspellende waarde ook te gelden voor geslacht en concentratie. Daarom is het van belang dat leerkrachten alerter zijn ten aanzien van jongens en kinderen met aandachtsproblemen.

Samenvatting (EN)

The aim of the study is to develop an occupation-based quantitative assessment of writing readiness (WRITIC) in 5-6 year old children with several research projects: ? Systematic review on occupation-based handwriting readiness assessments in 5-6 year old children ? Development of the WRITIC and establishing content validity using Delphi-method with 10 independent experts in 3 rounds ? Pilot-testing of discriminative validity (n=40) and reliability (n=70) ? Testing sensitivity and specificity of the Writic.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie