KNAW

Onderzoek

Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (REFRESH) EU-KP7
Looptijd 02 / 2010 - 12 / 2014
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340322

Samenvatting

Doel REFRESH ontwikkelt een methodiek die water- en natuurbeheerders in staat stelt om kosteneffectieve herstelprogramma s voor zoetwaterecosystemen op locale en stroomgebieds/ landschapsschaal uit te voeren, die rekening houden met klimaat en landgebruik verandering in de context van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR).

Werkwijze
Activiteiten op hoofdlijnen:

WP 1 Strategieën, scenario s en stakeholders
0 taak 1: Adaptieve, mitigerende en restoratie strategieën (Alterra)
0 taak 2: Ontwikkelen scenario s (klimaat, landgebruik, N-depositie, watergebruik)
0 taak 3: Betrekken stakeholders (scenario s en verhaallijnen, obstakels voor implementatie)
WP 2 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: Rivieren (Alterra)
0 taak 1: Effecten van temperatuur op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 2: Effecten van lage afvoeren en droogte op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 3: Effecten van nutriënten/organisch materiaal op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 4: Grenswaarden/kantelpunten, referenties en flexibele doelen
0 taak 5: Indicatoren en kwetsbaarheidsbeoordeling (Alterra)
0 taak 6: Adaptatie, mitigatie en restoratie onder zich wijzigende omstandigheden
WP 3 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: Meren en reservoirs
0 taak 1: Effecten van temperatuur op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 2: Effecten van peilfluctuaties en saliniteit op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 3: Effecten van nutriënten/organisch materiaal op successen van herstel/beheer (Alterra)
0 taak 4: Grenswaarden/kantelpunten, referenties en flexibele doelen
0 taak 5: Indicatoren en kwetsbaarheidsbeoordeling
0 taak 6: Adaptatie, mitigatie en restoratie onder zich wijzigende omstandigheden
WP 4 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: wetlands
0 taak 1: Effecten van temperatuur op functioneren en biodiversiteit (Alterra)
0 taak 2: Effecten van overstroming op functioneren en biodiversiteit (Alterra)
0 taak 3: Effecten van nutriënten/organisch materiaal op functioneren en biodiversiteit (Alterra)
0 taak 4: Grenswaarden/kantelpunten, referenties en flexibele doelen (Alterra)
0 taak 5: Indicatoren en kwetsbaarheidsbeoordeling
0 taak 6: Adaptatie, mitigatie en restoratie onder zich wijzigende omstandigheden
WP 5 Integrale stroomgebiedsmodellering: beoordeling van adaptatie, mitigatie en restoratie
0 taak 1: Integratie van ecosysteem en kwetsbaarheids indicator modellen (Alterra)
0 taak 2: Ontwikkelen modelketens
0 taak 3: Toepassen modelketens op voorbeeldgebieden
0 taak 4: Onzekerheidsanalyse
0 taak 5: Bouwen van bruggen (kennistransfer) (Alterra)
WP 6 Kosten-effectieve adatatie, mitigatie en restoratie strategieën
0 taak 1: Demonstratie stroomgebieden: analyse
0 taak 2: Substroomgebieden: neerschaling enprobleemidentificatie
0 taak 3: Oplossingen
0 taak 4: Kosten
0 taak 5: Ecosystem Services
WP 7 Dissiminatie
0 taak 1: Website
0 taak 2: Stakeholder betrokkenheid en samen leren
0 taak 3: Demonstratieprojecten
0 taak 4: Beleidsimplicaties
0 taak 5: Ecosystem Services
- Fasering
Alle modules starten in januari 2010.

Aanpak en methoden
WP 1 : Literatuur en database bouw, workshops, theorie-ontwikkeling
WP 2 : Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse
WP 3 : Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse
WP 4 : Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse
WP 5 : Modelbouw, modelkoppeling, modeltoepassing, onzekerheidsanalyse
WP 6 : Data-analyse, modeltoepassing, kostenberekeningen, beslismodellen
WP 7 : ICT, kennisdoorstroming, workshops

2010:
WP 1 : Literatuur en database bouw
WP 2 : Opzet experimenten, literatuurstudie
WP 3 : Opzet experimenten, literatuurstudie
WP 4 : Opzet experimenten, literatuurstudie
WP 5 : Modelbouw, modelkoppeling, WP 6 : Data-analyse, WP 7 : ICT 2011:
WP 1 : Workshops, theorie-ontwikkeling
WP 2 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 3 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 4 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 5 : Modelkoppeling, modeltoepassing
WP 6 : Modeltoepassing, kostenberekeningen
WP 7 : ICT, kennisdoorstroming, workshops

2012:
WP 1 : Workshops, theorie-ontwikkeling
WP 2 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 3 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 4 : Veld- en laboratorium experimenten, data-analyse
WP 5 : Modeltoepassing, onzekerheidsanalyse
WP 6 : Modeltoepassing, kostenberekeningen
WP 7 : ICT, kennisdoorstroming, workshops

2013:
WP 1 : Workshops, theorie-ontwikkeling
WP 2 : Data-analyse
WP 3 : Data-analyse
WP 4 : Data-analyse
WP 5 : Modelbouw, modelkoppeling, modeltoepassing, onzekerheidsanalyse
WP 6 : Beslismodellen
WP 7 : Kennisdoorstroming, workshops

Resultaten
In totaal 137 Deliverables waarvan een groot deel openbaar zijn. Het betreft rapporten, peer reviewed publicaties en modellen. Het streven is zoveel mogelijk output te leveren in de vorm van manuscripten die publicaties in gerefereerde tijdschriften betreffen. Daarnaast wordt een website gebouwd met een publiek en consortium deel. De betrokkenheid van stakeholders wordt geïntensiveerd tov voorgaande projecten door deze in analyseprocessen te betrekken en de tussen- en eindresultaten te laten beoordelen. De bijeenkomsten krijgen een openbaar (symposium) karakter. Daarnaast wordt gewerkt met case-studies die als demonstratieprojecten gaan functioneren.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Understanding how aquatic ecosystems will respond to climate change in the future is a priority for freshwater science. It is also an issue of major practical relevance for the development of policies and implementation strategies needed to protect aquatic and riparian wetland ecosystems especially with respect to the implementation of the EU Water Framework Directive (WFD), the EU Habitats Directive (HD), the RAMSAR Convention, the Convention on Biological Diversity and other national and international conventions and protocols. The future status of freshwater ecosystems, however, is not simply dependent on the direct impact of climate change. Future changes in land-use, in pollution loading and in water demand also need to be considered. In addition the measures that need to be taken to restore freshwater ecosystems to good ecological health or to sustain priority species as required by EU Directives need to be designed either to adapt to future climate change or to mitigate the effects of climate. Generating the scientific understanding that enables such measures to be implemented successfully is the principal focus of the REFRESH project. It builds firmly on the foundations laid down in the EU FP6 project Euro-limpacs that was concerned with the direct and indirect impacts of climate change on both the physical and ecological characteristics of European freshwater ecosystems. To meet the new challenges in the call, 17 of the 36 partners from Euro-limpacs have been joined by eight new partners to form the REFRESH consortium.

Research objectives:
The Project has the following specific objectives:

- to generate scenarios and storylines for future climate, land-use/land management, nutrient loading and water resource demand relevant to the future management of freshwater ecosystems
- to review and assess measures that can be taken to mitigate the effects of temperature, changing hydrology (and salinity) and increased nutrient and organic matter loading expected under different future scenarios
- to understand the processes that govern the relationship between temperature, hydrology (and salinity) and nutrient/organic matter loading and the structure, function and biodiversity of freshwater ecosystems
- to develop methods for identifying thresholds and reference conditions for systems facing climate change
- to develop new indicator systems and vulnerability assessment methods for systems facing climate change
- to assess how climate change will alter species distribution patterns, especially those prioritised in the HD, at the European scale
- to develop and demonstrate effective methodologies to assess the cost-effectiveness of alternative adaptation/mitigation strategies in freshwaters
- to develop and improve the performance of integrated catchment models for simulating the ecological response of freshwater ecosystems to climate, land-use/management and pollution change
- to use the models to explore the ecological and cost-effectiveness of alternative adaptation, mitigation and restoration strategies at the catchment scale to ensure long-term sustainable management
- to engage with stakeholders to develop scenarios and storylines and explore barriers to the implementation of adaptation and mitigation strategies at national and catchment scales.

Results and products:
We will use a range of methods focussing on the development of integrated models informed and supported by data from experiments and from the analysis of the major pan European temporal and spatial data sets that the Consortium holds, or has access to. These experiments and analyses are also essential to identify critical thresholds in ecological responses to combined stresses. Finally we have taken a fully integrated approach in which all work packages are inter-dependent and combine to support the integrated catchment modelling.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie