KNAW

Onderzoek

Prioritering klimaatadaptatie in ruimte en tijd (Grafen-analyse 3D)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Prioritering klimaatadaptatie in ruimte en tijd (Grafen-analyse 3D)
Looptijd 01 / 2010 - 01 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340324

Samenvatting

Doel
Ontwikkelen en testen van een methode om knelpunten in ruimte en tijd te identificeren, in ecologische netwerken onder klimaatverandering.

Werkwijze
Ecologische netwerken kunnen, zoals alle netwerken, als een graaf (graph) weergegeven worden. Deze weergave maakt toepassing van graaf-algoritmes mogelijk. Voor ruimtelijke netwerken van leefgebieden betekent dit dat we bijvoorbeeld kunnen berekenen waar knelpunten zijn in de connectiviteit van het netwerk en welke leefgebieden van relatief groot belang zijn voor de levensvatbaarheid van de betreffende ruimtelijke populaties. Ecologische netwerken onder klimaatverandering zijn echter niet statisch maar dynamisch: de klimaat-geschiktheid van leefgebieden verandert in de tijd. We breiden de graaf benadering uit door de tijdsdimensie in de graaf te integreren. Leefgebieden in specifieke periodes (bijv. decaden) vormen dan de knopen van de graaf. We onderzoeken hoe een dergelijke graaf met verbindingen in tijd en ruimte het best gedefinieerd en geanalyseerd kan worden om relevante inzichten op te leveren in het relatieve belang van ruimtelijke en temporele verbindingen en knopen (leefgebieden) voor de connectiviteit van het landschap. De relatie met levensvatbaarheid van populaties onderzoeken we door de resultaten van graaf-analyses te vergelijken met die van ruimtelijke, populatie-dynamische modellen.

Resultaten

- Methodiek voor analyse dynamische ecologische netwerken
- Expertise ontwikkeling binnen ESG-Centrum Landschap, toepassing graaf benadering landschapsconnectiviteit, ook relevant in context niet-dynamische landschappen en dynamische landschappen buiten context van klimaatverandering
- Publicatie in peer-reviewed tijdschrift
- Presentatie op internationaal symposium
- Gebruikersvriendelijke software voor de toepassing (bij voorkeur freeware); geïntegreerd in bestaand model instrumentarium. Geschikt voor toepassing in breed scala van onderzoeksopdrachten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
By defining ecological networks as graphs, graph-theoretic analyses become possible, allowing the identification of critical patches (nodes) and dispersal links (edges) between patches. However, standard application of graph theory in landscape ecology assumes networks that are static in time. Under climate change, this will clearly not be the case. We must extent the definition of graphs to incorporate the temporal dimension besides the usual spatial dimensions. These spatio-temporal graphs thus define connectivity in space and time, and their analysis should give us insight in how well future (climate) suitable habitat is connected to current suitable habitat.

Research objectives:
In the project we test different definitions of spatio-temporal networks with respect to how weight is assigned to nodes and edges, we test several commonly used graph indices, and if necessary we propose adapted or new ones. Care is taken to test the results with spatially explicit population models, including incidence function and age-structured population models adapted to deal with dynamic landscapes. 2D and 3D visualization techniques will be evaluated, to present the results of such analyses, and to communicate them to policy makers.

Results and products:

Products

- Methodology to analyze dynamic ecological networks represented as spatio-temporal graphs of species habitat
- Expertise on application of graph-theoretic approaches to landscape connectivity, relevant to both dynamic and static landscapes
- Publication in peer-reviewed journal
- Presentation at international symposium
- User-friendly software for application of the method, as part of and integrated in the existing toolbox for ecological network analysis

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. R. Pouwels
Onderzoeker Dr.ir. P. Schippers
Onderzoeker Dr. J. Verboom-Vasiljev
Onderzoeker Dr. C.C. Vos
Projectleider Dr. J.M. Baveco

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie