KNAW

Research

LARCH Climate Change

Pagina-navigatie:


Update content


Title LARCH Climate Change
Period 01 / 2010 - 12 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1340325

Abstract

Description:
LARCH has been developed for assessment of sustainability of ecological network, but is based upon 20th century data and knowledge. The current model does not take into account the impacts of climate change, the effects of increased weather viability and the notion that heterogeneity can lead to spreading of risk.

Research objectives:
Aim of the project is to ameliorate the LARCH model. LARCH has been developed for assessment of sustainability of ecological network, but is based upon 20th century data and knowledge. In this project the algorithm of the model will be adapted in order to take into account climate change, the effects of increased weather viability and the notion that heterogeneity can lead to spreading of risk.

Results and products:
The project will result in several scientific publications and a PhD thesis. Moreover, it will yield a new algorithm and parameters for the LARCH model, improving its quality.

Abstract (NL)

Doel
Doel van het project is het verbeteren van het model LARCH door in het modelalgoritme rekening te houden met klimaatverandering en populatiefluctuaties als gevolg van toenemende variatie in het weer. Het model LARCH is ontwikkeld om voor met name terrestrische fauna de duurzaamheid van ruimtelijke netwerken te bepalen, en is gebaseerd op gegevens en kennis uit de 20e eeuw. Het algoritme moet worden aangepast aan nieuwe inzichten en data. Belangrijk is ook het gegeven dat habitatheterogeniteit kan zorgen voor risicospreiding.

Werkwijze
Werkwijze bestaat uit literatuurstudie, modelsimulatie en data-analyse. Literatuurstudie richt zich op gepubliceerde relaties tussen oppervlakte en uitsterfkans van gefragmenteerde populaties in variabele milieu's. Modelsimulatie zal zich richten op de dynamica van metapopulaties en zoeken naar verbanden tussen kenmerken van het landschap (oppervlakte, connectiviteit, heterogeniteit) en population viability (uitsterfkans). Data-analyse zal zich richten op dezelfde vragen met behulp van telgegevens van de PGO's en weerreeksen van KNMI.

Resultaten
Het project zal resulteren in wetenschappelijke publicaties en een proefschrift. Daarnaast zal het bijdragen aan de kwaliteit van model LARCH door middel van het formuleren van nieuwe, verbeterde algoritmen en parameters ("normen" of "duurzaamheidsnormen" genoemd)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J. Verboom-Vasiljev

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18100 Exploitation and management physical environment

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation