KNAW

Onderzoek

De invloed van ruimtelijke ordeningsbeleid en -wetgeving op...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De invloed van ruimtelijke ordeningsbeleid en -wetgeving op implementatiemogelijkheden van multifunctionele landinrichting
Looptijd 02 / 2010 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340355

Samenvatting

Doel
In dit onderzoek wordt bekeken hoe de realisatiemogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik worden beïnvloed door de ruimtelijke ordening (wetgeving en beleid) en op welke wijze de RO-kaders kunnen worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek om zo de realisatiemogelijkheden te vergroten.

Werkwijze

- Multifunctioneel ruimtegebruik wordt vanuit verschillende perspectieven verklaard en gedefinieerd (planologisch; RO en functioneel).
- Literatuuronderzoek naar RO-kaders in wetenschappelijk (theoretisch) multifunctioneel ruimtegebruik.
- Voor twee casestudies met als onderwerp het realiseren van multifunctioneel ruimtegebruik ten behoeve van multifunctioneel ruimtegebruik (mogelijke cases: combinatie van landbouw met horeca, recreatie en waterparken) wordt geanalyseerd welke knelpunten momenteel bij het realiseren van multifunctioneel landgebruik spelen, welke rol RO daarbij speelt, welke mogelijkheden RO biedt en of RO in het bij de cases betrokken onderzoek is en kan worden meegenomen.

Resultaten
Deze analyse zal uitmonden in een publicatie, waarschijnlijk in de vorm van een tijdschriftartikel.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
If the pressure on land resources is intense, the question appears whether multifunctional land use is an option. A lot of literature exists about the options for combining land functions. Within this multifunctional land use literature, spatial planning seems to be missing to a large extent. To realize multifunctional land use, spatial planning has to be taken into account.

Within this research project we will focus on the question:
What are the options within spatial planning law for implementation of multifunctional land use in the Netherlands, and how can spatial planning law be included in spatial research about multifunctional land use to improve the implementation options?

Research objectives:
The aim of this research project is to investigate the impact of spatial planning law on implementation of multifunctional land use in the Netherlands, and to address in which way spatial planning law can be included in spatial research about multifunctional land-use to improve the implementation options.

Results and products:
Journal (or newspaper) article

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. A.J. Reinhard
Onderzoeker Drs. J. Vader
Projectleider Dr.ir. A.T. de Blaeij

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie