KNAW

Research

Sex under the age of 25: Participatory action research on Dutch youth's sexual health

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sex under the age of 25: Participatory action research on Dutch youth's sexual health
Period 03 / 2010 - 02 / 2012
Status Completed
Research number OND1340425
Data Supplier RNG

Abstract (NL)

ZonMw heeft Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep gevraagd een voorstel te presenteren voor het door middel van Participatief Actie Onderzoek verkrijgen van een vernieuwd inzicht in de belangrijkste trends en meest relevante thema?s met betrekking tot de seksuele gezondheid van jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar in Nederland anno 2011. Op basis van dit overzicht wordt door de betrokken stakeholders een actieplan ontwikkeld met aanbevelingen voor beleid, onderzoek en de praktijk. In 2005 werd het Participatieve Actie Onderzoek Seks onder je 25e afgerond (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werd door de tientallen betrokken stakeholders een actieplan ontwikkeld. Het ministerie van VWS besloot op basis hiervan een nieuw programma te financieren bij ZonMw : Seksuele gezondheid van de Jeugd. Het Participatieve Actie Onderzoek Seks onder je 25e II is een vervolg op het Seks onder je 25e onderzoek uit 2005 en maakt gebruik van de ervaringen die in dat onderzoek zijn opgedaan. Seks onder je 25e II heeft tot doel 1. inzicht te verkrijgen in de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2011 (en speciaal van laag opgeleide jongeren en jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond); 2. trends te signaleren in de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland; 3. Inzicht te verkrijgen in belangrijke mechanismen en drijfveren in het relationele en seksuele gedrag van jongeren in Nederland; 4. een actieplan te ontwikkelen ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren gebaseerd op dit onderzoek, waaraan verschillende stakeholders een bijdrage leveren; 5. een basis te leggen voor het integreren van nieuwe inzichten verkregen door dit onderzoek in bestaande voorlichtingsprogramma?s en voorzieningen. In Seks onder je 25e II wordt op basis van het onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld voor het voorgaande onderzoek Seks onder je 25e (2005), de input van verschillende belangrijke stakeholders, én nieuwe inzichten verkregen door literatuurstudie van recente onderzoeken, een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. Deze zal worden afgenomen onder een representatieve steekproef van 10.000 jongeren in Nederland. GGD? s worden net als in 2005 betrokken als partner om in de regio?s het onderzoek te kunnen organiseren op de geselecteerde scholen en via een willekeurige steekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Jongeren van 12-17 jaar worden via school betrokken bij het onderzoek, jongeren van 17 en ouder worden middels een brief naar hun huisadres geworven voor deelname. De vragenlijst wordt digitaal afgenomen. De verschillende stakeholders, GGD?s, de Sense regio?s, Centra voor Seksuele gezondheid, landelijke thema-instituten, docenten, leerlingen, media, VWS, onderzoeksinstituten etc., zijn betrokken gedurende het gehele onderzoeksproces en leveren een bijdrage aan het formuleren van een actieplan op basis van de onderzoeksuitkomsten.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. J.T.M. Poelman
Project leader Dr. J.C. de Graaf

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation