KNAW

Research

Pension funds and prudence in investments

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pension funds and prudence in investments
Period 09 / 2010 - 08 / 2013
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1340433
Data Supplier Promovendus

Abstract

This research is focused on the question whether the current specification of the prudent-person rule suffices as a guideline for pension funds' investment policy. Which gaps and difficulties are we facing? What are the legal possibilities to further specify the prudent-person rule and their consequences for pension funds' investment policy, governance, and risk management and the supervisor? A legal comparison with the United Kingdom and empirical research through qualitative interviews are also part of this research.

Abstract (NL)

Onderzocht wordt of de huidige specificering van de prudent-person regel als richtlijn voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen volstaat. Welke leemtes en knelpunten doen zich voor? Wat zijn de juridische mogelijkheden tot nadere specificering van de prudent-person regel en welke implicaties hebben deze voor pensioenfondsen - voor wat betreft hun beleggingsbeleid, governance en risicomanagement - en de toezichthouder? Een rechtsvergelijking met het Verenigd Koninkrijk en een empirisch onderzoek middels kwalitatieve interviews maken tevens deel uit van dit onderzoek.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation