KNAW

Research

Insulin dysregulation as precursor to Alzheimer?s disease

Pagina-navigatie:


Update content


Title Insulin dysregulation as precursor to Alzheimer?s disease
Period 11 / 2009 - 11 / 2010
Status Completed
Research number OND1340497
Data Supplier ISAO

Abstract

Chronic stress increases the stress hormone cortisol in the long term, which destabilizes the general homeostasis, which contributes to the development of depressive complaints and cognitive disorders. A long term increased cortisol level also disrupts insulin s action and can further develop into Type 2 diabetes, which is accompanied by a decreased function of insulin in the brain. The aforementioned is possibly involved in the development of cognitive deterioration as a result of a progressive cerebrovascular dysfunction and dying brain cells. This neuro-degeneration increases the risk of developing Alzheimer s disease. In this study, we will therefore look directly at whether an imbalance of the insulin system damages cerebrovascular function and thereby speeds up neuro-degeneration and worsens the memory in special mice that can develop Alzheimer s disease. The findings of the study is important in order to make possible an early diagnosis so as to combat the eventual development of Alzheimer s and offers the possibility of treating cognitive dysfunction in Alzheimer s patients with medicine that can restore the weakened production of insulin.

Abstract (NL)

Chronische stress verhoogt langdurig het stresshormoon cortisol waardoor de algemene homeostase ontregelt raakt, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van depressieve klachten en cognitieve stoornissen. Een langdurig verhoogde cortisol-spiegel verstoort ook de werking van insuline en kan zich verder ontwikkelen tot Type 2-diabetes, wat gepaard gaat met een verminderde werking van insuline in het brein. Dit laatste is mogelijk betrokken bij het ontstaan van cognitieve achteruitgang als gevolg van een progressieve cerebrovasculaire disfunctie en afstervende hersencellen. Deze neurodegeneratie vergroot uiteindelijk het risico op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. In deze studie zullen we daarom direct nagaan of een verstoring van de insuline werking de cerebrovasculaire functie aantast en daarmee de neurodegeneratie versnelt en het geheugen verslechtert in speciale muizen die Alzheimer kunnen ontwikkelen. De uitkomst van de studie is belangrijk om het inzicht in een mogelijke vroegdiagnostiek te vergroten om zo het uiteindelijke ontstaan van Alzheimer tegen te kunnen gaan. En het biedt perspectief om de cognitieve disfunctie in Alzheimer patiƫnten te behandelen met medicijnen die de verminderde werking van insuline herstelt.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. E. van Donkelaar

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation