KNAW

Onderzoek

Abiotische en biotische inductie van plantweerstand in glastuinbouwgewassen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Abiotische en biotische inductie van plantweerstand in glastuinbouwgewassen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340576

Samenvatting

Doel
Het doel is om zowel abiotische als biotische weerstandsinducers te screenen die de natuurlijke afweer tegen ziekten (Botrytis, PepMV) en plagen (witte vlieg, spint, aaltjes) in glastuinbouwgewassen verhogen. Als modelgewassen wordt hiervoor de gewassen tomaat en roos gekozen.

Werkwijze

2010

- Literatuuronderzoek en aanschrijven van internationale contacten voor het verzamelen van elicitors/inducers/endofyten/plant activators
- Literatuuronderzoek naar geschikte softsensoren (biotisch en abiotisch) voor veranderingen in het afweersysteem.
- Screening eerste reeks inducers tegen een selectie van ziekten en plagen in tomaat en roos met biotoetsen.
- Plantweerbaarheidsmetingen uitvoeren en meest geschikte methode selecteren voor biotoetsen.
- Toetsen van geschiktheid biotische populaties als inducers van plantweerbaarheid.

2011

- Uitwerking plantweerbaarheidsmetingen.
- Inzet tweede screening inducers in biotoetsen.
- Testen doorwerking geïnduceerde resistentie in het tritrofe systeem van gewas, plaag en bestrijder in de systemen tomaat-spint-Phytoseiulus persimilis en tomaat-kaswittevlieg-Macrolophus caliginosus).
- Testen doorwerking geïnduceerde resistentie tegen Botrytis, echte meeldauw, pepinomozaiekvirus en aaltjes in tomaat.
- Validatie soft-sensors voor plantweerbaarheid.
- Uitwerken en publiceren gegevens.

Resultaten - Zicht op de mogelijkheden van inductie van de plantweerstand als gewasbeschermingsmaatregel tegen diverse ziekten en plagen.
- Relatief eenvoudige toets om plantrespons op inducers te meten (samenwerking oa. met Universiteit van Utrecht en PRI).
- Kennis en inzicht over de effecten van inducers op ziekten en plagen en de bestrijding daarvan in tomaat.
- Eventueel patentaanvraag voor effectieve inducers (i.s.m. Leo Overbeek van PRI).
- Tenminste 1 wetenschappelijke publicatie.
- Congresbijdrage aan IOBC-meeting van de WG Induced Resistance in Plants against Insects and Diseases in 2011.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Goal is to test biotic and abiotic plant defense inducers against fungal pathogens (Botrytis, PepMV) and pests (white fly, spider mite and plant parasitic nematodes) in the the greenhouse crops tomato and rose.

Research objectives: 2010

- Literature research on inducers/elicitors for plant defense and building an international network to interchange knowledge and experience.
- Literature research on suitable softsensors to measure and monitor fluctuations in plant defense system.
- First screening of selected inducers against a selection of pest and diseases in tomato, cucumber and rose in greenhouse trials.
- Performing plant defense measurements and select the most reliable and robust method for use in the greenhouse.
- Screening suitable biotic populations as inducers of plant defense in substrate systems.

2011

- Data processing of greenhouse trials.
- Second screening of inducers in greenhouse trials in systems with multiple interactions between insect pests e.g. tomato-spider mite and white fly.
- Second screening of inducers in greenhouse trials against fungal pathogens, pepinomozaiekvirus and pathogenic nematodes in tomato.
- Validation of reliabitly of softsensors as indicators of fluctuations in plant defense. Communication and publication of results.

Results and products:

- Increased insight in possibilities and effectiveness of inducing plant defense in horticultural cropping systems against multiple pests.
- Simple and robust test to measure plant defense response by inducers and fluctuations in plant defense (in collaboration with University of Utrecht and PRI).
- When possible, requests for patents on effective inducers (icw Leo Overbeek, PRI) At least one publication in a peer reviewed journal.
- Active participations at the IOBC meeting in 2011 WG Induced Resistance in Plants against Insects and Diseases .

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie