KNAW

Research

Sustainable marine production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable marine production
Period 01 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1340595

Abstract

Description:
The largest part of the planet is covered with oceans, and the majority of the worlds human population lives in areas adjacent to the marine environment. Even though marine production has hardly been developed. Present marine products are a result from hunting or catching practices, with marginal management practices to increase production. New means of production in the marine environment are needed to on the one hand meet the increasing demand for marine products, but on the other hand also to increase overall food production without further increasing the negative impact on the worlds environment and natural resources.

Research objectives:
The objective of this project is to develop a knowledge base for strategic choices for the realization of sustainable marine production.
With literature reviews, data analysis, modeling, stakeholder interviews and workshop we develop a vision on how sustainable marine production can be realized. In first instance the research will focus on the biological aspects of production, food webs analysis and productivity on the basis of modeling and research of production systems. The various scenarios for production systems will be compared using SWOT analysis, whilst the most promising scenario will be further developed.

Results and products:
The project results in knowledge on the potential of the various marine production systems, resulting in a green paper for strategic choices.

Abstract (NL)

Doel
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van kennis en inzicht op basis waarvan strategische keuzes gemaakt kunnen worden om duurzame mariene productie te realiseren.

Werkwijze
Met behulp van literatuuronderzoek, verzamelde data, modelleringen, stakeholder interviews en workshops werken wij een visie uit over hoe mariene productie duurzaam vormgegeven kan worden. Het onderzoek behelst in eerste instantie vooral de biologische aspecten van de productie, zoals studie naar potentiƫle voedselwebben, schatting van productiviteit op basis van kennis en modellering, en onderzoek naar productiesystemen. Verschillende systeemscenario s worden middels SWOT-analyse vergeleken en het meest belovende wordt naar een echt productiescenario uitgewerkt.

Resultaten
Het resultaat van dit project is kennis en inzicht in de potentie van mariene productie. Dit resulteert in een green paper over duurzame mariene productie, waarin de strategische keuzes met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden beschreven worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. M. Poelman
Researcher Dr. O. Schneider
Project leader Ir. H.W. van der Mheen

Related research (upper level)

Program KB-04-010:

Classification

D18230 Fisheries
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation