KNAW

Research

Test of sustainable development of an Agropark

Pagina-navigatie:


Update content


Title Test of sustainable development of an Agropark
Period 01 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1340600

Abstract

Description:
The project aims at building a prototype of a framework to test/evaluate the sustainability of an Agropark. The aspects to be evaluated are the well known triple people, planet, profit, supplemented with the aspect process . The framework should be adequate to be applied in all phases of development of an Agropark and by different stakeholders of the Agropark.

The main activities in the project concern the identification and specification of how the aspects to be evaluated the evaluation (and process) can be adequately described. With adequately implying both in accordance with international standards and supported by the stakeholders of the Agropark

Research objectives:
The project aims at building a prototype of a framework to test/evaluate the sustainability of an Agropark. The aspects to be evaluated are the well known triple people, planet, profit, supplemented with the aspect process . The framework should be adequate to be applied in all phases of development of an Agropark and by different stakeholders of the Agropark.

Results and products:
Prototype of a framework to test/evaluate the sustainability of an Agro

Abstract (NL)

Doel
Het specificeren en implementeren van een beoordelings­systeem voor Agro­parken, inclusief het verwerven van kennis en inzichten over maatstaven die daar­bij kunnen worden gehanteerd. Dit betreft maatstaven op de aspecten people (sociaal), planet (milieu), profit (economie) en proces (management­processen binnen het Agropark), die worden erkend door zowel de bij het Agropark betrokken partijen als inter­nationale organisaties (zoals ILO en Solidaridad).

Een aanvullende eis is dat het beoordelings­systeem voor monitoring moet kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat met vaste tus­sen­pozen (bijvoor­beeld een jaar) een zinvolle beoordeling mogelijk is, die tot aanpassingen kan leiden.

Werkwijze
Het beoordelingssysteem is hiërarchisch opgebouwd. Aan de top staat het oordeel over het Agropark, daaronder komt de beoordeling op de aspecten (sociaal, milieu, economie en proces). Ieder aspect bestaat uit een aantal criteria, waarvan de situatie door karakteristieken wordt beschreven. Deze karakteristieken staan aan de basis van het systeem, de waarnemingen (in het veld) betreffen de karakteristieken. In 2009 is op basis van literatuuronderzoek voor ieder aspect een overzicht van mogelijke criteria opgesteld.

De activiteiten in 2010 betreffen:

1. de selectie uit de lijst potentiële criteria, van criteria die als relevant worden erkend, zowel internationaal als door bij Agroparken betrokken partijen;
2. het identificeren en specificeren van de karakteristieken die deze criteria beschrijven en die als relevant worden erkend;
3. het bouwen van een prototype voor het beoordelingssysteem op basis van de resultaten van de beide andere activiteiten.

Deze drie activiteiten vereisen, naast literatuuronderzoek, overleg en kennisuit­wisseling met bij het Agropark betrokken partijen. Enerzijds omdat zij de kennis en inzichten hebben die is vereist om (1) de juiste karakteristieken te kunnen identificeren en (2) de maatstaven voor deze karakteristieken te kunnen bepalen. En ander­zijds om, als toekomstige gebruikers, het prototype te testen.

Resultaten
Prototype van een beoordelingssysteem voor Agroparken.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J. Vreke

Related research (upper level)

Program KB-04-010:

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation