KNAW

Onderzoek

Plant-mens interactoom

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Plant-mens interactoom
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340606

Samenvatting

Doel
Ontwikkeling van een platform (fluorescent en electronisch) om interacties te bepalen van bekende en onbekende plantenstoffen met relevante humane receptoren in de darm, tong, neus, brein etc. Mogelijkheden creeren voor nieuw onderzoek naar bioactieve componenten voor voeding en medicijnen die effecten zullen hebben op o.a. obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten, kanker, etc.

Werkwijze
Peptiden en metabolieten van planten hebben een vergaande invloed op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Het interactoom van specifieke eiwitten en metabolieten van planten met specifieke receptoren van de mens is echter grotendeels onbekend. Hierdoor is het bijzonder lastig om de kansen en risico s van (nieuwe) voedselplanten of (potentiële) plantaardige medicijnen in te schatten . De ontwikkeling van een instrumentarium om dit wel te kunnen meten biedt grote mogelijkheden om de toegevoegde waarde van plant-afgeleide producten te verhogen en nieuwe markten te creëren.

2010:

- ontwikkeling van cellijnen met umami en zoet-receptoren (klonering TIR1/3 en TIR2/3 en transfectie, karakterisering);
- ontwikkeling van methoden om celarrays te maken waarbij verschillende receptoren parallel uitgelezen kunnen worden (DNA geleide positionering en locale transfectie);
- ontwikkeling van een methode om de activatie van de cellijnen ook electrisch te kunnen volgen (mogelijk via coexpressie van cAMP-Gated Ion Channels omdat we anders ws. hoofdzakelijk de intracellulaire opslag in het ER aanspreken).

2011-2013:
- uitbouw van het platform richting een complete set van receptoren voor geur, smaak, darm, etc met orientatie op onderzoeksgebieden als obesitas, suikerziekte, smaak, geur;
- verfijning van de methoden om arrays te creeren en om evt receptoren te combineren (co-transfectie).

Resultaten

- een infrastructuur voor het meten van receptor activatie via calcium mbv fluorescentie en electronische metingen van de depolarisatie van de celmembraan;
- uiteindelijk een set van 800 humane GPCR receptoren gecloneerd in onze expressievectoren - opbouw vanuit specifieke projecten;
- nieuwe projecten die het platform en de receptor set gebruiken;

2010 - 3 nieuwe FES projecten op dit terrein met een totale subsidie voor PRI van 900 kE.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Development of a platform (fluorescent and electronic) to determine interactions of known and unknown plant compounds with relevant human receptors in the gut, tongue, nose, brain, etc. Creating possibilities for new research of bioactive components for food and medicine which affect among others obesity, diabetes, coronary diseases, cancer, etc.

Research objectives:
Peptides and metabolites of plant have far reaching effects on our health and well being. The interactions of specific proteins and metabolites of plants with specific human receptors is however largely unknown. Due to this it is very hard to estimate opportunities and risks of (new) foodplants or (potential) plant derived medicins. The development of an infrastructure to be able to measure this offers large opportunities to increase the added value of plant-derived products and to create new markets.

2010:

- development of cell lines with umami and sweet receptos (cloning of TIR1/3 and TIR2/3 and transfection and characterization;
- development of methods to generate cell arrays allowing simultaneous parallel read outs of activation in one microfluidic channel;
- development of a method to study the activation of cell lines electronically (possibly by co-expression of cAMP gated ion channels).

2011-2013
- expansion of the platform towards a complete set of receptors for smell, taste, gut etc with orientation for specifc research areas such as obesitas, diabetes, taste, olfaction;
- refinement of the methods to create and monitor cell arrays.

Results and products:

- an infrastructure for measuring receptor activation based on calcium dynamics monitored by fluorescence or electronically;
- ultimately a set of 800 human GPCR receptors cloned into our expression vectors - building the set from specific areas of interest;
- follow up projects which utilize the platform and receptor set.

2010 - 3 FES projects awarded with a total subsidy of 900 kE.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. J.J. Mes
Projectleider Dr.ir. M.A. Jongsma

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie