KNAW

Onderzoek

KB-07-009 : Foresight m.n. rond competing claims

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-07-009 : Foresight m.n. rond competing claims
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340638

Samenvatting

Doel
Toenemende concurrentie in gebruik van hulpbronnen vereist van beleidsmakers en de praktijk dat zij planningsprocessen verbeteren (co-design) en zich effectiever voorbereiden op besluitvorming. Om dit succesvol te doen moeten zij een correcte analyse kunnen maken van het conflicterende gebruik van hulpbronnen en inzicht hebben in de complexiteit van factoren die van invloed zijn op diverse niveaus, inclusief verschillen in kennis en macht. Het concept van Competing claims on Natural Resources (conflicterend ruimtegebruik) houdt in dat:

- huidige National Resources Management paradigma s moeten worden geherdefinieerd
- institutionele arrangementen moeten worden heroverwogen
- rollen en expertise van de verschillende actoren herzien moeten worden

Werkwijze
Het ontwikkelen van conceptuele modellen voor competing claims ten behoeve van innovatieve handelingsperspectieven, met aandacht voor: formele en informele instituties, machtrelaties in verborgen en openlijke conflicten, toepassing van (cyclische) scenario methodes. Ook is het van belang om methodieken (verder) te ontwikkelen om de capaciteit van de verschillende actoren te vergroten zodat zij effectief en op gelijkwaardige basis kunnen bijdragen aan en deelnemen in besluitvormingsprocessen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.V.M. Vogelezang

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie