KNAW

Research

CatchBio: Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass

Pagina-navigatie:


Update content


Title CatchBio: Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass
Period 09 / 2009 - 12 / 2013
Status Completed
Research number OND1340656

Abstract

Description:
The aim of the CatchBio program is to process the various components present in biomass (cellulose, hemi-cellulose, lignin, proteins and oils) into useful fuels, chemicals and pharmaceuticals. Since accessible crude oil reserves are slowly but surely running out, there is an urgent need to develop industrial processes capable of turning renewable biomass into a viable alternative for crude oil. CatchBio aims to develop clean and efficient processes for biomass conversion into low-cost and sustainable biofuels and bulk-chemicals. WUR-FBR is involved in four sub-projects, in collaboration with renowned Dutch academic catalysis groups;

- 053.70.004: Catalytic decarboxylation of (unsaturated) fatty acids to produce superior biodiesel (in collaboration with UU).

- 053.70.114: Catalytic Production of Butadiene from Bio-ethanol and Non-fermentable Sugars (in collaboration with UU).

- 053.70.112: Catalytic valorisation of lignin to key phenols and aromatics (in collaboration with UvA).
- 053.70.014: Solid acid catalysts for transesterifcation and esterification of biodiesel (in collaboration with UU).

Research objectives:
The two projects relating to the catalytic transformations of fatty acids reside within the CatchBio energy cluster, due to focus on biodiesel production.The other two projects reside within the CatchBio bulk-chemicals cluster, where the focus is on producing butadiene from carbohydrates and phenols and aromatics from lignins. Novel catalysis technologies will be developed to convert these feedstocks into final products.

Results and products:
Since all 4 sub-projects have only recently officially started (September 2009), up till now only preliminary results have been obtained. Activities consisted of extended desk studies, setting up of analytical techniques, and reaction equipment, and the validation of relevant literature procedures.

Abstract (NL)

Doel
Het doel van het CatchBio programma is om de verschillende componenten waar ruwe biomassa uit bestaat (cellulose, hemi-cellulose, lignine, eiwitten en olien) om te zetten in brandstoffen, bulk-chemicalien en pharmaceutica. Aangezien de winbare aardoliereserves zullen afnemen is er een noodzaak om nieuwe industriele processen te ontwikkelen die van hernieuwbare biomassa een volwaardig alternatief voor ruwe olie kunnen maken. Het CatchBio programma is er op gericht om schone en efficiente processen te ontwikkelen om biomassa om te zetten in goedkope en duurzame brandstoffen en chemicalien. Wageningen UR-FBR is betrokken in vier sub-projecten, in nauwe samenwerking met verschillende bekende Nederlandse universitaire katalyse groepen;

- 053.70.004: Catalytic decarboxylation of (unsaturated) fatty acids to produce superior biodiesel (in collaboration with UU).
- 053.70.114: Catalytic Production of Butadiene from Bio-ethanol and Non-fermentable Sugars (in collaboration with UU).
- 053.70.112: Catalytic valorisation of lignin to key phenols and aromatics (in collaboration with UvA).
- 053.70.014: Solid acid catalysts for transesterifcation and esterification of biodiesel (in collaboration with UU).

Werkwijze
De twee subprojecten met een focus op de katalytische omzetting van vetzuren (004 en 014) vallen binnen de CatchBio energie cluster vanwege de relatie met (nieuwe generatie) biodiesel productie. De andere twee projecten vallen binnen de CatchBio cluster bulk-chemicalien, waarbij de focus ligt op de productie van butadieen uit koolhydraten (114) en de productie van fenolen en aromaten uit lignines (112). Om deze grondstoffen efficient om te kunnen zetten in de doelverbindingen zullen nieuwe katalyse technologien worden ontwikkeld.

Resultaten
Daar alle sub-projecten pas recent (september 2009) officieel zijn gestart, zijn tot nu toe nog geen concrete resultaten behaald. De activiteiten bestonden uit het uitvoeren van literatuurstudies, het opzetten van analyse methodes en reactoren, en enkele inleidende experimenten om de relevante literatuurprocedures te valideren.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. R. Blaauw
Researcher Ing. L. Gootjes
Researcher Dr.ing R.J.A. Gosselink
Researcher Dr. J. van Haveren
Project leader Dr. D.S. Es

Related research (upper level)

Classification

D13200 Macromolecular chemistry, polymer chemistry
D13600 Catalysis

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation