KNAW

Onderzoek

Seaweed biorefinery

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Seaweed biorefinery
Looptijd 09 / 2009 - 08 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1340657

Samenvatting

Doel
Het Seaweed bio-refinery (Zeewier Bioraffinage) project stelt zich ten doel om de bioraffinage van zeewieren die in de Noordzee groeien voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen in kaart te brengen.

Zeewieren hebben een grote potentie als hernieuwbare bron voor chemicaliën en energiedragers. Dit komt door hun bijzondere chemische samenstelling en de mogelijkheid om zeewieren op grote schaal te kunnen kweken in de zee. Het kweken van zeewieren op grote schaal in offshore windmolen parken in de Noordzee is eerder beschreven door ECN en PRI-Wageningen UR (Reith, J. H., E.P. Deurwaarder, K. Hemmes, A.P.W.M. Kamermans, W. Brandenburg, G. Zeeman, 2005. Bioffshore; grootschalige teelt van zeewieren in combinatie met offshore windparken in de Noordzee. ECN rapport C 05-008).

In dit project, zullen PRI en de Irish Seaweed Centre (experts in zeewieren), ATO-Noord Holland (MKB), samen met ECN en AFSG het potentieel van 4 soorten inheemse zeewieren van de Noordzee als bron van energiedragers (butanol, etanol, waterstof, methaan) en chemicaliën bestuderen.

Werkwijze
In dit project zijn de activiteiten gerelateerd aan verschillende aspecten van de bioraffinage van de geselecteerde zeewiersoorten:

- Primaire bioraffinage: Samenstelling, hydrolyse en chemische en katalytische conversie van zeewieren.
- Secundaire bioraffinage: Fermentatie tot energiedragers (etanol, butanol, waterstof), chemische conversie van suikers en uronzuren tot, o.a., aldaarzuren.
- Procesontwerp en economische evaluatie

In 2010 zullen zowel in de primaire als secundaire bioraffinage activiteiten uitgevoerd worden.

Resultaten
De output van dit project wordt verwacht in het kader van:

- wetenschap (artikelen over de resultaten, congresbezoek, ..)
- markt, in de vorm van octrooien van innovatieve methodes ontwikkeld voor zeewierbehandeling, bijvoorbeeld, en expertise-ontwikkeling in het veld van mariene onderzoek binnen AFSG, welke goed aansluit bij de ontwikkelingen in het onderzoek en activiteiten in het microalgen thema.

Het project is officieel gestart per 1 september 2009, en er zijn nu geen resultaten te vermelden. Van het vooronderzoek in dit veld, samen met PRI is er een wetenschappelijk artikel in voorbereiding met de werktitel: Fermentatie van Ulva sp naar biobrandstoffen".

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The production of bio-based product and bio-energy from seaweed grown in the North Sea is a promising route towards a bio-based economy. The cultivation of seaweed and subsequent processing into various food and non-food products is globally a growing industry. At present, a limited number of products, mainly for application in the food industry, is manufactured from seaweed. For The Netherlands, seaweed cultivation and processing is new and offers opportunities for a new biomass based economic activity which fits perfectly in the policy to increase the volume of bio-based products, bio-fuels and bio-energy. Using the North Sea as source for biomass opens up a vast surface area, which is at present unused, without competition with food production or other land-uses.

Due to the different bio-chemical composition the product pallet from seaweed differs from that from land-based biomass. At the same time, bio-refinery processes applicable for landbased biomass are not one-to-one applicable for marine biomass.

Efficient bio-refinery processes for the production of high-valued bio-based products and bioenergy in relation with specific seaweed species are not or insufficiently developed. Standard protocols for development and optimization of bio-refinery processes are not available. The potential of bio-based products from seaweed in type, amount and quality is still insufficiently known; this hampers implementation of this innovative activity. The objectives of this project is to develop and test strategies for primary and secondary biorefinery, to explore further the potential applications of bio-based products and to make a pre-design of production chains for bio-based products, bio-fuels and bio-energy to evaluate the economic, environmental and social aspects.

Research objectives:
The project Seaweed Bio-refinery is dedicated to the bio-refinery of seaweed into products, bio-fuels and bio-energy. The project starts with fresh seaweed, purchased from sites in Ireland, France or Norway. In previous studies a short list of promising naturally occurring seaweed species in the North Sea has been made; a selection of 2 to 3 species from this list will be made.

Results and products:
The project has just started, and protocols and strategy are being prepared and defined by the partners.

In 2010 the activities in FBR will focus on the analysis and fermentation of the seaweeds Laminaria digitata, Palmaria palmata and Saccharina latissima

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.R.C. Bakker
Onderzoeker Dr. R. Blaauw
Projectleider Dr. A.M. Lopez-Contreras

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14500 Chemische technologie, procestechnologie
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie