KNAW

Research

Opportunities for sustainable regional bio-ethanol production in the North...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Opportunities for sustainable regional bio-ethanol production in the North Eastern part in the Netherlands
Period 01 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1340665

Abstract

Description:
At the moment Wageningen UR is developing a pilot for sustainable bio-ethanol production. This pilot shoudl prove the technical, economic and ecologic feasibility of bioethanol production based on this concept. It is based on the seperate harvesting of maize corn and maize straw. The maize straw is fermented with cattle slurry to produce methane that is combusted in a gas engine producing electricity and warmth. This warmth is then used to fuel the bioethanol fermentation process. Although this concept looks promising, the implementation is not straightforward. The question is how this concept can be embedded in a region and be used to set up a new value chain. The goal of this project is to design both qualtitatively and quantitatively a new biobased value chain producing sustainable bioethanol in the Veenkoloniën and the neighbouring area in Germany. This are is choosen as it is offers the best opprtunities to set up the chain with its vast agricultural area and the presence of cofermentors.

Research objectives:
The objective is to produce a design for a new bioethanol value chain and chain insight in the practical implementation process of such new chains based on regional biomass valorisation.

Results and products:
Outputs are:

- A congress paper.
- Understanding of the potential performance of a new bioethanol production chain.
- Understanding of the potential of regional biomass valorisation and regional biofuel production

Abstract (NL)

Doel
Kwalitatief en kwantitatief ontwerp van een nieuwe biobased keten op basis van duurzame bioethanolproductie in de Veenkoloniën en het aangrenzende gebied in Duitsland.

In samenwerking met bedrijfslevenpartijen ontwikkelt Wageningen UR momenteel een pilot concept van duurzame bioethanol productie. Dit concept gaat uit van het gescheiden oogsten en opslaan van maïs in korrels en stro. Het stro wordt vergist en het biogas opgewerkt tot elektriciteit en warmte. De warmte wordt benut om uit de korrels van maïs bioethanol te produceren. Op deze manier wordt ten opzichte van het vergisten van maïs waarde toegevoegd. De genoemde pilot produceert 60% ethanol (waterige ethanol) die nog verder opgewerkt moet worden tot ethanol die bruikbaar is als transportbrandstof. Deze opwerking moet vanuit rentabiliteitsoogpunt centraal gebeuren.

Werkwijze
De volgende activiteiten zijn voorzien:

- Kwalitatieve beschrijving van de nieuwe productieketen van bioethanol.
- Inventarisatie van de bestaande vergisters in het gebied zonder warmtebenutting en met maïs als (co)vergistingsmateriaal.
- Berekening van de vermeden broeikasgasemissie, de potentiële omvang en de productiekosten van de bioethanol.
- Analyse van de keten die opgebouwd kan worden (kwantitatief) en de kansen die hieruit voortvloeien voor regionale bioethanol productie. Rapportage en presentatie op congres.

Resultaten

- Congrespaper.
- Inzicht in de potentiële performance van een nieuwe bioethanol productieketen.
- Inzicht in de kansrijkheid van vormen van regionale biomassaverwerking.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D14500 Chemical technology, process technology
D14800 Energy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation