KNAW

Onderzoek

BO-12.10: Biologische landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10: Biologische landbouw
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1340673

Samenvatting

Doel
Biologische landbouw is een landbouwsysteem met ambities, die liggen op terreinen als milieu, dierenwelzijn, natuur en landschap, voeding en gezondheid. Deze ambities zijn terug te vinden in de Beleidsnota biologische landbouwketen 2008- 2011, biologisch in verbinding, perspectief op groei en zijn nader uitgewerkt in de kennisagenda Biologische landbouw van LNV.

Daarnaast heeft ook de biologische sector een eigen ambitie- en innovatieagenda opgesteld. Samen vormen de beleidsnota en de kennis- en ambitieagenda s van LNV en sector het kader voor de onderzoeksthema s. De biologische landbouw heeft een intrinsiek streven naar duurzaamheid, maar heeft daarop geen exclusiviteit. De ambitie van LNV om verbindingen te realiseren tussen sectoren die voorop lopen in het realiseren van duurzame productiewijzen is vertaald in het doel om uitwisseling van kennis tussen de gangbare en biologische landbouw te bevorderen. Daarom wordt het onderzoek rond duurzame bodem en markt- en keteninnovatie vanuit een integrale aanpak biologisch/gangbaar ingevuld. Mét behoud van de aanpak vanuit Bioconnect. Bioconnect is een netwerk waarin ondernemers zelf besluiten over welke kennisprojecten er gewenst zijn, kennisprojecten prioriteren én begeleiden.

Kennisprojecten kunnen betrekking hebben op: onderzoek, advies & voorlichting, onderwijs. Het is een marktgerichte structuur, waarin niet alleen boeren en tuinders zitting hebben maar altijd wordt samengewerkt met verwerkers, toeleveranciers, handel en maatschappelijke organisaties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. F.G. Wijnands

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie