KNAW

Onderzoek

Weak definites. Semantics, lexicon and pragmatics

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Weak definites. Semantics, lexicon and pragmatics
Looptijd 09 / 2008 - 06 / 2014
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1340725
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

Onderzoek naar zwakke definiete naamswoordsgroepen: woordgroepen die een plek, persoon of handeling maar in beperkte mate concreet aanduiden. In de zin Jan ging naar de supermarkt, Piet ook is naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld een zwakke definiet. Hoewel we weten dat Jan en Piet allebei naar de supermarkt geweest zijn, weten we niet naar welke, en of ze naar dezelfde winkel zijn gegaan. In haar proefschrift Weak definites: Semantics, lexicon and pragmatics zet de taalwetenschapper de bijzondere eigenschappen van zwakke definieten uiteen. In de volgende zinnen zal er weinig tot geen onduidelijkheid ontstaan over wie welke handeling uitvoert: Een man en een vrouw lopen in het park. De man houdt een stok vast. De definieten in deze zin zijn normaal, dat wil zeggen: ze verwijzen slechts naar één individu, plaats of handeling. Anders is dit bij naamwoordsgroepen als de krant (lezen) , de telefoon (opnemen) , en (naar) het ziekenhuis (gaan) . Dit soort woordgroepen worden zwakke definieten genoemd, omdat ze in tegenstelling tot normale definieten voor kunnen komen in een context waarin er meer dan één individu is dat voldoet aan hun descriptieve inhoud. Met andere woorden: de verwijzing is maar in beperkte mate concreet en eenduidig. In haar proefschrift voerde Aguilar Guevara een compositionele analyse uit van de betekenis van zwakke definieten. De analyse verklaart de speciale eigenschappen van deze constructies, en leidt bovendien tot een aantal empirische voorspellingen. In de rest van dit proefschrift wordt getracht deze voorspellingen te staven.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie