KNAW

Research

Effect hospital complex the Beijerd in Breda

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effect hospital complex the Beijerd in Breda
Period 09 / 2010 - 08 / 2011
Status Completed
Research number OND1340861
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

In de periode 1958 tot en met 2006 is er meerdere malen archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie van het van oorsprong laatmiddeleeuwse gasthuis de Beijerd. Een integrale uitwerking van deze onderzoeken is tot op heden achterwege gebleven. Omdat het Bredase gasthuis als één van de weinige gasthuisterreinen in Nederland nagenoeg compleet is opgegraven, biedt een integrale uitwerking tot een basisrapport kansen voor een verbreding en een verdieping van de wetenschappelijke kennis omtrent gasthuizen in het algemeen en van dat van Breda in het bijzonder. Het Bredase gasthuis kan door een vergelijk met soortgelijke gasthuizen zoals die van Deventer en Bergen op Zoom ook in een groter kader geplaatst worden.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J.P.C.A. Hendriks

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation