KNAW

Research

Between appearance and reality: the excavation Bergumermeer S-64B as a...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Between appearance and reality: the excavation Bergumermeer S-64B as a milestone of Stone Age research in the Netherlands.
Period 11 / 2010 - 10 / 2011
Status Current
Research number OND1340873
Data Supplier NWO

Abstract

Since the excavations in the early 70s, the site Bergumermeer S-64B plays an important role internationally in the process of image-forming on the Mesolithic. The postulated presence of several contemporaneously inhabited "living structures" (huts) has led to the interpretation of this site as being a residential settlement. Partly based on the Late Mesolithic date this interpretation formed the basis for hypotheses on changing demographic factors and increasing sedentisme of hunter-gatherers. The place of Bergumermeer S-64B in the scientific debate on the character of processes of change during the Mesolithic is however severely hampered. The primary data are inaccessible making it impossible to put the interpretation and formulated hypotheses to the test. One of the goals of this proposal is to unlock the excavation data and furthermore it will be attempted to answer the question whether the postulated temporal and spatial integrity is justified. The alleged "living structures" will occupy a central position in the research. This research is not only of scientific importance but will also contribute to the construction of solid frames of reference for heritage management and to public perception of the Mesolithic since the representation of the Mesolithic in archaeological theme park Archeon in Alphen aan de Rijn is in fact based on Bergumermeer S-64B. 1. Titel: Tussen schijn en werkelijkheid: de opgraving Bergumermeer S-64B als mijlpaal van het Steentijdonderzoek in Nederland. Samenvatting De vindplaats Bergumermeer S-64B speelt sinds de opgravingen begin jaren '70 internationaal een belangrijke rol in de beeldvorming over het Mesolithicum. De gepostuleerde aanwezigheid van enkele gelijktijdig bewoonde hutten op deze locatie heeft geleid tot de interpretatie van de vindplaats als residentiƫle nederzetting. Mede op basis van de laat-mesolithische datering is deze interpretatie de basis gaan vormen voor hypothesen over veranderende demografische factoren en toenemende sedentarisatie van jager-verzamelaars. De plaats van Bergumermeer S-64B in het wetenschappelijke debat over het karakter van veranderingsprocessen gedurende het Mesolithicum kampt echter met een groot probleem: de primaire gegevens zijn ontoegankelijk, waardoor toetsing van de interpretatie en de geformuleerde hypothesen onmogelijk is. Het voorliggende onderzoeksvoorstel heeft dan ook als doel om de opgravingsgegevens te ontsluiten. Tevens wil het een antwoord krijgen op de vraag in hoeverre de gepostuleerde chronologische en ruimtelijke integriteit gefundeerd is, waarbij de unieke 'hutplattegronden' een centrale positie innemen. Dit is niet alleen van wetenschappelijk belang. De onderzoeksresultaten zullen ook een bijdrage leveren aan de opbouw van een gefundeerd referentiekader voor waardering in de archeologische monumentenzorg, maar ook aan de publieke beeldvorming. De representatie van het Mesolithicum in archeologisch themapark Archeon in Alphen aan den Rijn is immers gebaseerd op Bergumermeer S-64B.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation