KNAW

Onderzoek

Tiel rond 1000: analyse van enkele oude opgravingen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tiel rond 1000: analyse van enkele oude opgravingen
Looptijd 10 / 2010 - 09 / 2011
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1340878
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

Met dit project beogen wij een viertal opgravingen uit te werken die licht werpen op de oudste geschiedenis van Tiel, de 10de tot 12de eeuw. Het betreft opgravingen uit de pre-Malta periode die het beeld van Tiel in belangrijke mate hebben bepaald, maar waarvan de analyse nooit is afgerond. De gemeente Tiel doet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Buro de Brug bv een subsidieaanvraag van 50.000,- voor het Odyssee project van NWO voor het ontsluiten van dit oude onderzoek. De gemeente Tiel vult deze onderzoekssubsidie met eigen middelen aan met 50.000. Daarnaast wordt in de vorm van matching ook bijgedragen door de UvA. Om niet alleen tot een ontsluiting van het oude onderzoek te komen, maar deze gegevens ook in een breder regionaal kader te kunnen plaatsen, is aanvullend synthetiserend onderzoek nodig. Voor dit onderdeel is een subsidie van 20.000,- toegekend door de provincie Gelderland.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.A.A. Verhoeven

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie