KNAW

Onderzoek

Are the kids alright? Essays on postdivorce residence arrangements and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Are the kids alright? Essays on postdivorce residence arrangements and children's well-being
Looptijd 09 / 2010 - 05 / 2015
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1340896
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

Ouderschap na echtscheiding verandert in Nederland. Terwijl het vroeger gebruikelijk was dat de kinderen na een scheiding bij de moeder gingen wonen, blijven vaders tegenwoordig steeds meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen. De overheid stimuleert dit gedeeld ouderschap. Sinds 2009 hebben kinderen, bij echtscheiding, recht op gelijke zorg van beide ouders. En hoewel men veronderstelt dat gedeeld ouderschap, en daarmee samenhangende nieuwe maatregelen zoals verblijfsco-ouderschap, het welzijn van het kind na de scheiding positief zal beïnvloeden, is hier nog weinig over bekend. In haar proefschrift onderzoekt Sarah Westphal in hoeverre verblijfsarrangementen van kinderen na een scheiding over de tijd zijn veranderd en wat de gevolgen zijn van de verschillende verblijfsarrangementen voor het welzijn van kinderen. Westphal concludeert dat vaders steeds meer betrokken blijven bij de opvoeding van hun kinderen na een scheiding. Dit komt deels doordat zij ook tijdens het huwelijk al in toenemende mate verantwoordelijk waren voor zorg- en opvoedingstaken. Ook schrijft de promovenda dat het welzijn van kinderen tussen verblijfsarrangementen varieert. Kinderen in verblijfsco-ouderschap ervaren vaak een hoger welzijn dan kinderen die bij hun moeder of vader wonen. Deze verschillen zijn grotendeels te verklaren door de sociaaleconomische hulpbronnen van ouders die voor verblijfsco-ouderschap kiezen. Hiernaast blijkt dat conflicten tussen ouders een negatief effect hebben op het welzijn van kinderen, en dat conflicten de verschillen in welzijn tussen verblijfsarrangementen vergroten. In families met weinig conflicten bleken verschillen in welzijn tussen moederverblijf, vaderverblijf en verblijfsco-ouderschap relatief klein, maar in families met veel conflicten is het welzijn van kinderen in een moeder- of vaderverblijf vaak lager.

Samenvatting (EN)

Recent legislation emphasizes joint parental responsibilities after divorce, of which alternating residence (co-parenting) is the prime example. Yet, legal criteria as to co-parenting are uncertain and the effectuation of legal arrangements in daily life unknown. Moreover, little is known about the consequences of residence arrangements for children's well-being. This research combines the legal and sociological perspective to gain insight into the legal uncertainty of children's residence arrangements, the legal versus daily reality of these arrangements and their consequences for children's well-being. The combination of legal and survey data allows for relating the legal to daily reality of children's well-being.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie