KNAW

Research

PricingCredit Derivatives and Credit Securitization

Pagina-navigatie:


Update content


Title PricingCredit Derivatives and Credit Securitization
Period 12 / 2010 - 11 / 2014
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1340940
Data Supplier NWO

Abstract

Credit derivative instruments have been at the center of the financial crisis. Dramatic losses and downgrades of these instruments call for new research on modeling, rating and pricing structured products. The project takes a comprehensive approach that starts with analyzing the main shortcomings of the existing credit derivatives models, then studies risk profiles of structured products, and finally explores possible extensions that would significantly improve the models by incorporating the complex relations between their key parameters. The aim is also to propose enhancements of rating methodologies that would account for distinctive risk characteristics of credit derivatives.

Abstract (NL)

De markten voor kredietsecurisaties en kredietderivaten speelden een belangrijke rol in de financiële crisis. In zijn proefschrift onderzoekt Marcin Wojtowicz de verschillende aspecten van deze markten met theoretische en empirische benaderingen. Zo behandelt Wojtowicz de theoretische relatie tussen de waardering en de prijsstelling van collateralized debt obligations (CDO): structured finance securites die grote verliezen hebben geleden in de periode 2007-2009, tijdens de financiële crisis. Een belangrijke conclusie: CDO-tranches zijn riskanter dan bedrijfsobligaties met dezelfde ratings. Een praktische implicatie van het proefschrift is dat credit ratings veruit onvoldoende zijn om prijzen en risico s van CDO s weer te geven. Dit is verrassend, want deze ratings hebben immers een centrale rol in de markt. Wojtowicz onderzoekt toont eveneens aan dat op ratings gebaseerde regelgeving prikkels kan bieden voor marktdeelnemers om te investeren in hooggewaardeerde CDO-tranches die aantrekkelijke coupons bieden, maar slecht presteren als de economische omstandigheden verslechteren. In de recente financiële crisis kenden CDO-tranches bijvoorbeeld zeer grote waardedalingen en stevige downgrades.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.C.F. Vorst
Doctoral/PhD student Dr. M.P. Wojtowicz

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation