KNAW

Onderzoek

Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen
Looptijd 03 / 2010 - 03 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1341127
Leverancier gegevens LUMC

Samenvatting

Een ziekenhuisopname is voor veel ouderen een risicovolle gebeurtenis die vaak gepaard gaat met verlies aan zelfredzaamheid. Circa 30-60% van de ouderen heeft na ziekenhuisopname blijvend functieverlies en 20% wordt afhankelijk van zorg geleverd door de thuiszorg of in het verpleeghuis of verzorgingshuis. Ouderen met complexe problematiek (combinatie van somatische, fysieke en/of psychosociale problemen) hebben een groter risico op functieverlies. Het huidige gezondheidszorgsysteem is, mede door de wet- en regelgeving, marktwerking, en financiering, niet adequaat ingericht om ouderen met complexe problematiek de zorg te bieden die zij nodig hebben om hun zelfredzaamheid te behouden. Dit transitie-experiment richt zich op kwetsbare ouderen van 70 jaar of ouder die worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit project (HerstelZorgProgramma) richt zich op verbetering van de geriatrische functie in brede zin, de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende disciplines en sectoren met als doel de achteruitgang in zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te versnellen en te verbeteren.

Samenvatting (EN)

Hospital admission is a major life event for older persons often accompanied with loss of independency. In between 30 to 60 percent of the older people suffer severe functional decline after discharge. Some 20 percent will become dependent on home care, institutional care as delivered in nursing homes or rest homes. Older people with complex problems (combination of somatic, physical and / or psychosocial problems) have a greater risk on functional decline. The current health care system is inadequate to set up a better arrangement to provide older persons with multimorbidity and frailty better health care outcomes, due to restrictions by law, market economy and finance system. This transition experiment focuses on vulnerable older people aged 70 or older who are admitted to the hospital. This project (Rehabilitation Care Program) focuses on improving the general geriatric function, collaboration and communication between different disciplines and health care institutions in order to minimize the functional decline and loss of independence of vulnerable older people and to improve recovery after hospitalization.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Rijnlands Revalidatie Centrum Zorg en Zekerheid
LHV Kring West Nederland
Stichting Rivierduinen
Rijnland Zorggroep
Diaconessenhuis Bronovo-Nebo
Vereniging Avant

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie