KNAW

Onderzoek

Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity
Looptijd 04 / 2009 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1341203
Leverancier gegevens Website UL

Samenvatting

Het begrip Criminal Justice bestaat in de Angelsaksische wereld sedert de twintiger jaren van de vorige eeuw. Met het begrip wordt gedoeld op het stelsel van principes, regels, handelingstypen ( practices ) en instituties, waarmee de overheid sociaal ongewenst gedrag sanctioneert en deze sancties ten uitvoer legt, met inbegrip van de daarbij behorende rechtvaardigheidseisen. Het concept veronderstelt en daarin ligt ook zijn kracht - dat het erom gaat wetgeving, beleid, politiepraktijk, rechtspraak etc. als één stelsel op te vatten. Het concept veronderstelt ook dat het bestuderen van criminaliteit en de aanpak daarvan niet los van elkaar kan en moet staan. Het vereist een bij uitstek multidisciplinaire aanpak, waarbij op een geïntegreerde manier gebruik wordt gemaakt van de expertise die de disciplines van de rechtswetenschap en de criminologie en hun aanpalende disciplines hebben opgebouwd. Empirische bestudering van criminaliteit en aanpak en normatieve vragen daaromtrent zijn direct met elkaar en met maatschappelijke ontwikkelingen verbonden. In het onderzoeksprogramma Criminal Justice:Legitimacy, Accountability, and Effectivity is de centrale vraag hoe nu én in de toekomst kan worden gewaarborgd dat wetgeving, preventie, opsporing, handhaving, berechting en sanctionering onderling congruent zijn. Tegelijkertijd moeten ze aansluiten op de bevindingen van de criminologie en de forensische wetenschappen, op internationalisering van het recht, op eisen en idealen van de rechtsstaat, op maatschappelijke ontwikkelingen, op verwachtingen van de burger en op eisen van effectiviteit. In het onderzoek worden criminaliteit en de aanpak daarvan bestudeerd met een geïntegreerde juridische en sociaalwetenschappelijke blik. Het belang van een dergelijke benadering van een van de grote maatschappelijke problemen in onze tijd - sociaal ongewenst gedrag in brede betekenis - is zowel met het oog op maatschappelijk belangen als vanuit wetenschappelijk perspectief groot. Bovendien zijn zowel de aanpak van criminaliteit, als datgene wat strafbaar wordt gesteld, als de omvang van criminaliteit, als de manier waarop het gepleegd wordt, voortdurend in verandering. De studie van deze dynamieken van criminaliteit en de reacties daarop, en de wisselwerking daartussen, zijn gebaat met deze geïntegreerde benadering.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie