KNAW

Research

D-phenylalanine as a possible treatment of neurological problems in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title D-phenylalanine as a possible treatment of neurological problems in Tuberous Sclerosis Complex (TSC)
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1341210
Data Supplier Website Hersenstichting

Abstract (NL)

Tubereuze Sclerose Complex (TSC) gaat gepaard met een aantal ernstige neurologische en psychiatrische complicaties: epilepsie, autisme, verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De ziekte wordt veroorzaakt door een verandering in de TSC-genen waardoor een bepaald enzym (mTOR) te actief is. De activiteit van mTOR kan geremd worden door D-phenylalanine (DPA). Dit biedt een zeer interessante therapeutische mogelijkheid, met name omdat hoge DPA-toediening bij mensen geen bijwerkingen geeft en zelfs in hoge dosis in sommige 'vitaminesupplementen' verkrijgbaar is. In dit onderzoek wordt door proefdieronderzoek met TSC-muizen, getest of DPA inderdaad geschikt is als mogelijke behandeling van TSC.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. Y. Elgersma

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation