KNAW

Research

Phase III Intergroup Study of Radiotherapy versus Temozolomide Alone...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Phase III Intergroup Study of Radiotherapy versus Temozolomide Alone versus Radiotherapy with Concomitant and Adjuvant Temozolomide for Patients with 1p/19q Codeleted Anaplastic Glioma
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1341280
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Anaplastische oligodendrogliale tumoren met gecombineerd 1p/19q verlies zijn relatief zeldzaam voorkomende tumoren. Het is op dit moment onduidelijk wat de beste behandeling van deze tumoren is. Voorafgaand onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat patienten met deze tumoren een mediane overleving hebben van meer dan 7 jaar, en dat deze tumoren zowel goed op radiotherapie als op chemotherapie reageren. De overleving bleek niet te verbeteren indien direct na de radiotherapie ('adjuvant') chemotherapie werd gegeven. Wel verbeterde daardoor de progressievrije overleving, maar het onderzoek was niet gericht op het beantwoorden van de vraag of daarmee ook de kwaliteit van leven en neurologisch/cognitief functioneren verbeterde. Bij glioblastomen blijkt de overleving te verbeteren als radiotherapie wordt gecombineerd met temozolomide chemotherapie, waarbij het momenteel onbekend is of de toevoeging van temozolomide chemotherapie aan de op langere termijn optredende en met radiotherapie geassocieerde stoornissen als geheugen- en concentratiestoornissen verergert. Door de lange overleving van deze patiënten met deze tumoren zijn deze patiënten langer at risk om aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen te ontwikkelen, zoals laattijdige complicaties van de radiotherapie. Mede hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in hoe deze tumoren na resectie behandeld worden. Dit onderzoek beoogt hier duidelijkheid over te scheppen. Gezien de potentieel forse impact die eventuele laattijdige complicaties van de radiotherapie kunnen hebben is kwaliteit van leven onderzoek en onderzoek op neuropsychologische gevolgen voor deze studie een belangrijk einddoel. Deze fase III randomiseert de patiënten tussen behandeling met alleen temozolomide chemotherapie, alleen radiotherapie en gecombineerde chemoradiotherapie met temozolomide. Primaire uitkomstmaat is overall survival, secondaire uitkomstmaat is de tijd tot de patient hetzij klinisch, hetzij radiologisch, hetzij bij neurocognitief onderzoek achteruit gaat. Alle patiënten worden neuropsychologisch enmat kwaliteit van leven lijsten vervolgd. Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met alle grote Noord-Amerikaanse en Europese hersentumor studiegroepen, waaronder de EORTC.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation