KNAW

Research

Can the introduction of a virtual asthma clinic improve the number of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Can the introduction of a virtual asthma clinic improve the number of asthma free days in children with asthma while reducing visits to the outpatient clinic by 50%?
Period 01 / 2011 - 01 / 2015
Status Current
Research number OND1341368
Data Supplier Website Astma Fonds

Abstract (NL)

De komst van het internet heeft het mogelijk gemaakt patiƫnten op afstand te voorzien van informatie en hen zo te ondersteunen bij de behandeling van en het omgaan met hun ziekte. Op het terrein van astma is deze aanpak tot op heden nog uitsluitend toegepast als aanvulling op de traditionele manier van voorlichten, behandelen en ondersteunen: het gesprek met de arts/zorgverlener in de spreekkamer. Dit project gaat na of de begeleiding via internet de traditionele aanpak volledig kan vervangen. Bij enkele andere aandoeningen (diabetes bij kinderen, Parkinson) blijkt de begeleiding via zo n virtuele kliniek namelijk goede resultaten op te leveren. Ten behoeve van dit project is een virtuele astmakliniek voor kinderen ontwikkeld. Dit is een portal op internet waarop ingeschreven patiƫnten informatie kunnen vinden over (omgaan met) hun ziekte, waarop zij met lotgenoten kunnen chatten en waarop zij in een afgeschermd deel - op elk moment van de dag vragen kunnen stellen aan artsen en andere zorgverleners. Vragen waarop zij ook snel antwoord krijgen. Om het effect van de virtuele astmakliniek in kaart te kunnen brengen, laten de onderzoekers ruim 100 kinderen gebruik maken van de virtuele astmakliniek. Na 16 maanden vergelijken zij deze kinderen met een even grote groep kinderen die de gebruikelijke astmazorg heeft ontvangen (bezoeken aan het ziekenhuis). Dit moet antwoord geven op de vraag of de virtuele astmakliniek leidt tot een betere controle van de ziekte (meer klachtenvrije dagen, minder ziekenhuisopnames, beter medicijngebruik), meer tevredenheid, een hogere kwaliteit van leven bij de kinderen en lagere kosten van de zorg.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. P.J.F.M. Merkus
Project leader Dr. M.W.H. Pijnenburg
Project leader Dr. C.M. Verhaak

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation