KNAW

Onderzoek

Correlates of the COPD assessment test (CAT) after stratification for GOLD...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Correlates of the COPD assessment test (CAT) after stratification for GOLD stages and its response to pulmonary rehabilitation in patients with moderate to very severe COPD
Looptijd 11 / 2010 - 11 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1341369
Leverancier gegevens Website Astma Fonds

Samenvatting

De (ongeneeslijke) longaandoening COPD is meer dan een alleen een ziekte van de longen. COPD-patiënten lijden ook vaak aan hart- en vaataandoeningen, spierzwakte en botontkalking. Al deze zaken hebben een negatieve invloed op de gezondheidsstatus en de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt. Hoe het gesteld is met de gezondheidstatus van een individuele COPD-patiënt, is niet geheel af te leiden uit de puur medische gegevens van de patiënt, bijvoorbeeld de waarden van de longfunctiemeting. Het bepalen van de gezondheidstatus gebeurt daarom aan de hand van tal van de antwoorden die de patiënt invult op een vragenlijst. Dergelijke vragenlijsten zijn echter lang en niet voor alle patiënten goed te begrijpen. Ook de zorgverlener heeft vaak moeite de uiteindelijke gezondheidsstatus, in de vorm van een score, uit de lijst de berekenen. Recent is in de V.S. een eenvoudige en korte vragenlijst ontwikkeld die in staat is de gezondheidsstatus van COPD-patiënten goed in kaart te brengen. Dit project heeft als doel na te gaan of deze lijst, CAT geheten, ook in Nederland bruikbaar is. Hiertoe wordt de lijst vertaald en getest bij een kleine 400 personen, variërend van gezonde personen tot mensen met ernstige COPD. Dit moet duidelijk maken hoe goed de CAT in staat is de (verschillen in) gezondheidstatus in kaart te brengen bij verschillende stadia van COPD. Ook moet hieruit duidelijk worden of CAT in staat is bij elke patiënt aan te geven welke zaken de gezondheidsstatus het meest negatief beïnvloeden. Therapie kan zich dan richten op juist die zaken. Het project onderzoekt bovendien of CAT in staat is de verbeteringen in de gezondheidsstatus zichtbaar te maken die de COPD-patiënt ervaart na longrevalidatie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. F.M.E. Franssen
Projectleider Dr. M.A. Spruit
Projectleider Prof.dr. E.F.M. Wouters

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie