KNAW

Onderzoek

Familiekenmerken en uitkomsten bij pediatrisch astma: test van een biopsychosociaal model

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Familiekenmerken en uitkomsten bij pediatrisch astma: test van een biopsychosociaal model
Looptijd 09 / 2009 - 09 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1341370
Leverancier gegevens Website Astma Fonds

Samenvatting

Voor veel jongeren met astma is de leeftijd tussen pakweg 13 en 16 jaar een moeilijke periode. Ze zijn zich er dan extra bewust van het feit dat ze steeds medicijnen moeten innemen en niet altijd met hun leeftijdgenoten mee kunnen doen, bijvoorbeeld tijdens sporten, uitgaan of feesten. Bij veel jongeren is de astma in die jaren dan ook niet goed onder controle. Doel van dit project is in kaart te brengen in hoeverre bij deze jongeren de familieomstandigheden van invloed zijn op de manier waarop zij omgaan met hun astma en op de manier waarop hun aandoening zich in die jaren ontwikkelt. Hiertoe zullen bij 250 jongeren allerlei medische (longfunctie, therapietrouw) en psychosociale (stress, omgaan met astma, relatie met ouders, etc) gegevens worden verzameld. Ook van hun moeders worden gegevens verzameld (rookgedrag, manier van opvoeden, wijze van omgaan met astma van het kind, ouder-kind conflicten, etc). Deze gegevensverzameling vindt gedurende twee jaar tijd driemaal plaats om inzicht te krijgen in het verloop ervan in de tijd. Een analyse van alle verzamelde gegevens moet duidelijk maken of er familiekenmerken zijn aan te wijzen die voorspellend zijn voor verdere ontwikkeling van astma bij jongeren en voor de manier waarop de jongeren de komende jaren zullen omgaan met hun astma. Indien dergelijke kenmerken gevonden worden, is het wellicht mogelijk programma s te ontwikkelen die ingrijpen op deze kenmerken en die zo de ouders helpen hun kind zo goed mogelijk door de moeilijke astmajaren heen te helpen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie