KNAW

Research

Development of a programme for culturally competent pediatric asthma care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of a programme for culturally competent pediatric asthma care
Period 03 / 2009 - 09 / 2010
Status Completed
Research number OND1341386
Data Supplier Website Astma Fonds

Abstract (NL)

De aandoening astma is met medicijnen en leefregels bij de meeste patiënten redelijk goed onder de duim te houden. Of een patiënt het grootste deel van de tijd daadwerkelijk klachtenvrij is, hangt mede af van de nauwgezetheid waarmee de patiënt de voorgeschreven medicijnen gebruikt en leefregels nakomt. Dat is op zijn beurt weer afhankelijk van de kennis die de patiënt heeft over astma, de werking van de medicijnen en het nut van het gebruik ervan. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen van allochtone herkomst gemiddeld hun astma minder goed onder controle hebben dan kinderen met een autochtone achtergrond. Dit verschil komt enerzijds voort uit taalproblemen en minder kennis over astma en de behandeling daarvan onder allochtonen, en anderzijds uit een tekort aan kennis en vaardigheid bij de behandelaars over de begeleiding van jonge, allochtone patiënten met astma. Doel van dit project is de knelpunten in de communicatie tussen behandelaars en allochtone astmapatiëntjes (en hun ouders) op te sporen en het op grond hiervan een bijscholingsprogramma voor behandelaars (kinder(long)artsen, verpleegkundigen) te ontwerpen en in de praktijk te testen. De inventarisatie gebeurt via interviews met behandelaars en patiëntjes (en hun ouders). Het bijscholingsprogramma, bestaand uit praktische workshops en symposia, moet aansluitend de kennis en vaardigheden over het omgaan met allochtone astmapatiënten bij de behandelaars vergroten. Een toetst zal moeten uitwijzen hoe effectief het nascholingsprogramma hierin is. In een vervolgproject kan worden uitgezocht of de toegenomen kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk leiden tot een betere astmacontrole bij de allochtone kinderen

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. W.M.C. van Aalderen
Project leader Prof.dr. M.L. Essink-Bot
Project leader Prof.dr. K. Stronks

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation