KNAW

Research

Psychosocial aftercare to migrant children with burn wounds

Pagina-navigatie:


Update content


Title Psychosocial aftercare to migrant children with burn wounds
Period 01 / 2009 - 01 / 2011
Status Current
Research number OND1341399
Data Supplier Website Nederlandse Brandwonden Stichting

Abstract (NL)

Uit onderzoek blijkt dat allochtone kinderen (vooral van Turkse en Marokkaanse afkomst) een twee keer zo grote kans hebben om in het brandwondencentrum te worden opgenomen. De vraag is of de psychosociale nazorg afgestemd is op de behoeften en wensen van deze groep kinderen en hun ouders. Op dit moment is er tijdens de medische follow-ups, die kort na het ongeval zeer frequent zijn, ook steeds een nazorgverpleegkundige aanwezig die aandacht schenkt aan psychosociale problemen. Het is mogelijk dat de problemen van allochtone kinderen en hun ouders niet worden opgepikt, omdat professionals niet beschikken over kennis inzake specifieke opvattingen over het omgaan met psychische problemen van deze groepen. Ook kunnen communicatieproblemen een rol spelen waardoor psychosociale nazorg niet begrepen wordt en tot slot kunnen opvattingen over verbrandingen en littekens voor de hulpverlener ongebruikelijk zijn, wat bijvoorbeeld kan leiden tot misverstanden of wederzijdse irritaties. Doelstelling Doel van het onderzoek is na te gaan of de huidige psychosociale nazorg bij brandwonden aansluit bij behoeften en wensen van Turkse en Marokkaanse kinderen en hun ouders. Ter vergelijking zullen ook Nederlandse kinderen en hun ouders in het onderzoek worden geincludeerd. Op basis van gevonden behoeften en wensen zullen suggesties worden gedaan om de psychosociale nazorg te verbeteren.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. K. Stronks

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation