KNAW

Research

Restoring the homeostasis of O2, NO and ROS in the prevention of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Restoring the homeostasis of O2, NO and ROS in the prevention of ischemic-induced Acute Kidney Injury
Period 06 / 2009 - 06 / 2012
Status Current
Research number OND1341405
Data Supplier Website Nierstichting Nederland

Abstract (NL)

Doel: Het ontrafelen van het mechanisme van ontstaan van acute nierschade na zuurstoftekort (ischemie-reperfusieschade). Met name de rol van endotheelcellen en de stikstofoxide-zuurstofverbindingen-balans. Uiteindelijk het ontwikkelen van gerichte behandeling. Samenvatting: Acute nierschade kan onder meer ontstaan na niertransplantatie, operatief ingrijpen op de nierslagader, na toediening van contrastvloeistof voor röntgenonderzoek en bij septische shock (een overreactie van de afweer op een infectie). Hoe precies het ontstaan van acute nierschade en acuut nierfalen in zijn werk gaat, is nog niet goed duidelijk. De behandeling is onvoldoende ontwikkeld. Van IC-patiënten met acute nierschade overlijdt een groot deel en dertig procent van de overlevenden lijdt aan chronisch nierfalen. Deel van het probleem om acute nierschade beter te begrijpen is dat het ontstaan samenhangt met veel lichaamsprocessen: ontsteking, bloedstroom en zuurstofvoorziening in de nieren, schadeprocessen. De waarschijnlijke volgorde is dat acute nierschade begint met zuurstoftekort (ischemie), bijvoorbeeld door het stoppen van de doorbloeding van de donornier na uitname, en reperfusie, het opnieuw doorbloeden van de nier (I/R-schade). Er ontstaat directe schade aan het endotheel in de nieren (binnenwanden van de bloedvaatjes), waarna ontsteking en afweercellen de werking van de endotheelcellen en de bloedcirculatie in het nierweefsel aantasten. Vervolgens raakt de balans verstoord tussen zuurstofvoorziening en stokstofoxide enerzijds, en reactieve schadelijke zuurstofverbindingen anderzijds (ROS, reactive oxygen species). Stikstofoxide (NO) werkt vaatverwijdend en bevordert de zuustofvoorziening, maar I/R veroorzaakt verschuivingen in de stofwisseling van NO. Er ontstaat een NO-overschot dat de balans met ROS verstoort en de schade waarschijnlijk versterkt. Verder leidt I/R tot ROS-productie, wat cellen direct beschadigt. Hoe precies I/R, ROS, NO en de zuurstofvoorziening in de nier bij het ontstaan van acute nierschade samenhangen is echter niet bekend. Er zijn aanwijzingen dat een gevolg van I/R en endotheelschade in de nieren is dat kleine bloedvaatjes verdwijnen, waardoor de bloedstroom en zuurstofvoorziening in het nierweefsel verminderen. De hypothese luidt dat acute nierschade begint met interactie tussen endotheelcellen en afweercellen in de nieren bij ontsteking. Hierdoor verandert de balans tussen stikstofoxide, zuurstof en ROS. Een gevolg is achteruitgang van de kleine nierbloedvaatjes en de bloedcirculatie in het nierweefsel wat leidt tot acute nierschade en nierfalen. Vraagstelling (diermodel): ten eerste, de samenhang tussen de stofwisseling van NO, zuurstof en ROS en bloedcirculatie in de nierbloedvaatjes, de zuurstofvoorziening van de nieren en nierfunctie. Ten tweede, idem na I/R-schade. Ten derde, het verband tussen de NO/ROS-balans en de endotheelcelfunctie en bloedcirculatie in het nierweefsel. Tenslotte, kan ingrijpen met medicijnen op de NO/ROS-balans de nierfunctie beschermen (beïnvloeden van de aanmaal van NO, uitschakelen van de ROS, verhinderen van de afweercellen)?

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. C. Ince

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation